mazzalve
Rauls un Inguna saņem Neretas novada balvu kā labākie sportisti Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 30 janvāris 2017 16:03

Sportisti

23.janvārī Neretas domes zālē uz svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja pulcējās tie Neretas novada jaunieši, kuri aizvadītajā 2016.gadā sasnieguši augstus rezultātus sportā. Finansiāls atbalsts Neretas novadā tiek sniegts, ņemot vērā sportiskos sasniegumus – 100 eiro sportistam tiek piešķirts, ja viņam iepriekšējā gada laikā bijuši panākumi un iegūta 1.-3. vieta Latvijas olimpiādēs un čempionātos, ko organizē kāda no sporta federācijām vai Vieglatlētikas savienība. Savukārt 150 eiro finansiāls atbalsts tiek piešķirts, ja sportists iepriekšējā gada laikā guvis panākumus starptautiskas nozīmes sacensībās, ko organizē kāda no sporta federācijām vai Vieglatlētikas savienība, un ir iegūta 1.-6. vieta Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās vai čempionātos, ir 1.-12.vieta Pasaules kausa izcīņā vai čempionātos vai arī  ir piedalījies Olimpiskajās vai Paralimpiskajās spēlēs.

Starp labākajiem sportistiem bija arī mūsējie Inguna un Rauls Saknes. Raulam un Ingunai balva tika piešķirta par 2.vietu rudens krosā Latvijas Skolu sporta federācijas organizētajā Latvijas Skolēnu 70. spartakiādē. Skolēni atzīst, ka balva ir ļoti stimulējoša. Rauls jau nopircis par paša nopelnīto balvu jaunus sporta apavus.

Lasīt tālāk...
 
Mazzalvē arī deg Barikāžu atceres ugunskurs Drukāt E-pasts
Sestdiena, 28 janvāris 2017 15:18

barikadas

No 13.janvāra līdz 27.janvārim visā Latvijā piemin Barikāžu dienas, atceras notikumus, kas risinājās pirms 26 gadiem. Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim.

20.janvārī pagalmā pie Mazzalves pamatskolas pie Barikāžu atceres ugunskura pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni un darbinieki un Mēmeles VSAC klienti un darbinieki. Skolas direktors Aivars Miezītis uzrunāja klātesošos, atgādinot notikumus, kuri risinājās Latvijā pirms ceturtdaļgadsimta. Par savām izjūtām un redzēto tajos tālajos notikumos sīkāk stāstīja vēstures skolotāja Anda Freimane. Visi klātesošie, izjūtot vienotību ar barikāžu dalībniekiem, stiprinot saites ar pagātni, vienojās kopējā dziesmā “Div’ dūjiņas gaisā skrēja” tāpat, kā to darīja cilvēki Barikāžu laikā, kad stāvēja pretī karaspēkam ar gara spēku.

Lasīt tālāk...
 
Mazzalvē atklāta slidotava Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:12

1slido

Jau tradicionāli ziemas mēnešos Mazzalves pamatskolas priekšā zem ozola volejbola laukumi pārtop par slidotavu. Skolas darbinieki Gvido Drevinskis un Raivis Zembergs gādā, lai laukums allaž būtu kārtībā. Skolai, pateicoties Luksemburgas latviešu kopienas ziedojumiem, ir iegādātas slidas un hokeja vārtsarga aprīkojums. Slidotavā tiek organizētas sporta stundas (notiek slidotmākas apguve, tiek spēlēts hokejs, organizētas dažādas stafetes), gan bērni, gan pieaugušie izmanto slidotavu pēc stundām un vakarā. Tas ir labs un veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.

Žanna Miezīte

 

 
Svinīgā pieņemšana pie direktora Zvaigznes dienā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:08

teicamb

Zvaigznes dienā tradicionāli Mazzalves pamatskolā tiek aicināti kopā ar vecākiem tie skolēni, kuri 1.semestri beiguši ar Zelta, Sudraba, Bronzas vai Cerību liecību, čaklākie  lasītāji un skolēni, kuriem  ir augsta darba kultūra, kā arī skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā. Šogad gandrīz puse Mazzalves skolēnu bija izpelnījušies aicinājumu uz svinīgo pieņemšanu pie direktora. Tas ir patīkami, ka skolēni sevi pozitīvi pierāda mācībās vai kādā citā jomā.

Visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Aivars Miezītis. Viņš vēlēja arī turpmāk šiem skolēniem uzcītību un panākumus, izteica atzinību vecākiem par sadarbību ar skolu, pateicās vecākiem par labu bērnu audzināšanu. Katrs skolēns saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstu un kopā ar vecākiem un skolas direktoru nofotografējās pie skolas eglītes.

Klātesošajiem labu vēlēja arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora vietniece Viktorija Trukša. Neretieši sniedza nelielu koncertu, kurā uzstājās ģitāristi, meiteņu vokālais ansamblis, skolēni runāja dzeju un vijoli spēlēja meitene no Vācijas, kura šogad apmaiņas programmā mācās Neretas vidusskolā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pārstāvji tikās ar 7.-9.klašu skolēniem un iepazīstināja viņus ar savu skolu, ar iespējām, ko piedāvā Neretas vidusskola.

Sekoja cienāšanās un sarunas neformālā gaisotnē.

Žanna Miezīte

 
Baibai 2.vieta starpnovadu vēstures olimpiādē Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:28

vesture

13.janvārī 9.klases skolnieces Baiba Zvilna un Laura Anna Piterniece kopā ar vēstures skolotāju Andu Freimani devās uz Stelpes pamatskolu, lai piedalītos starpnovadu vēstures olimpiādē. Olimpiādē piedalījās 22 Iecavas, Vecumnieku un Neretas novadu 9.klašu skolēni. Gatavošanās olimpiādei nebija velta, jo Baiba Zvilna ieguva 2.vietu. Arī Laurai Annai labs rezultāts.

Paldies meitenēm par uzcītību un skolotājai Andai Freimanei par labi sagatavotām skolniecēm!

 

 

 
Svētku atskaņas Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:00

memelevsac

Otrdien, 10.janvārī, Mazzalves pamatskolas 5 un 6 gadīgie bērni uzņēma mīļus ciemiņus - SAC ''Mēmele'' klientus, centriņa mazos draugus -  1.un 2.klases skolniekus, kā arī pagasta pārvaldes vadītāju Zeltīte Odiņu.
Ziemassvētki sagaidīti un pavadīti, bet sirdī vēl daudz mīļuma, dalīsimies! Bērni savus ciemiņus priecēja ar muzikālu izrādi ''Ziemassvētki nāk''. Pēc izrādes gājām rotaļās. Dalījāmies ar prieku dažādās tās izpausmēs, smaidījām, dziedājām, lustējāmies.
Paldies SAC ''Mēmelei'' par tik dāsno cienastu, paldies Z. Odiņai, paldies bērnu vecākiem par atbalstu tērpu tapšanā!

                                                         

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

 

 
Pirmsskolēni atrod Ziemassvētkus Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:05

ziemkonc

Decembra nogalē Ziemassvētkus meklēt tematiskajā uzvedumā “Kā meža dzīvnieki Ziemassvētkus meklēja” devās Mazzalves pamatskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni kopā ar savām skolotājām Aiju Dārziņu un Kristīni Ozoliņu un auklīti Ingu Lapiņu. Meklējumos bija gan jaukas dziesmiņas ar kustībām, gan rotaļdejas, gan nelieli skečiņi, gan dzeja. Visu to vērot bija aicināti bērnu vecāki un skolas vadība. Maskās ģērbtajiem pirmsskolēniem uzvedumā bija pirmā lielākā uzstāšanās. Tā izdevās. Par to liecināja vecāku aplausi un labsirdīgie smaidi.

Katrs bērns bija sagatavojis vecākiem jaukas dāvaniņas Ziemassvētkos un tās ar īpašu sirsnību pasākuma noslēgumā pasniedza vecākiem. Savukārt paši (kā jau Ziemassvētkos pieklājas).saņēma saldumu pakas. Visus bērnus un viņu vecākus Ziemassvētkos sveica arī skolas direktors Aivars Miezītis.

Žanna Miezīte

 


6 lapa no 57