mazzalve
Projekts „Triju paaudžu radošā darbnīca „Atdzimstošās rotaļlietas”” Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 16 decembris 2010 15:51

MasLabosanaLelluLabosana

Decembrī Mazzalves pamatskolas konferenču telpa ir pārvērsta par radošo darbnīcu, kurā katru dienu no 12.00-17.00 ikviens – gan omītes un opīši, gan mammas un tēti, gan skolasbērni, gan visi interesenti – laipni tiek sagaidīti un Mazzalves pagasta aktīvo jauniešu grupas rosināti var pielikt savu roku kādas salauztas rotaļlietas atjaunošanā. Zēni kopā ar „lielajiem” (kā skolasbērni jauniešus sauc) - Raiti, Zinti, Armandu - labo salauztās rotaļu mašīnas, slidkalniņu un citas atnestās mantas, bet meitenes ar „lielo” Sintiju labprāt „uzpucē” lelles, saplēstos lāčukus un citas saplēstās rotaļlietas, adot un tamborējot tām kleitas, cepures, cimdiņus, zeķītes un visādi citādi atjaunojot garderobi. Katrs, kurš ienāk darbnīcā, tiek laipni sagaidīts, pacienāts ar siltu tēju un kādu našķi.

Finansiālu atbalstu šī lieliskā projekta realizēšanai sniedza Hipotēku un zemes bankas klientu klubs „Mēs paši” (Mazzalves aktīvo jauniešu grupa Ilzes Gadišķes vadībā iesniedza projektu konkursam pieteikumu un… saņēma finansējumu!)

 
Mazzalvē atklāta slidotava Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 06 decembris 2010 09:06

Hokejs_2010

1.decembrī Mazzalves pamatskolas pagalmā ozola pakājē tika atklāta slidotava. Tās sagatavošanā pēc direktora Aivara Miezīša iniciatīvas daudz darīja skolas strādnieki un paši skolēni. Atkal sezonai tika sagatavotas pagājušajā gadā iegādātās skolas slidas, kuras varēs izmantot visi interesenti, bet īpaši tās noderēs sporta stundās.

Lai nepalaistu garām iespēju uzspēlēt kārtīgu hokeju (ja nu uznāk atkusnis vai kāda cita liksta…) piektdien, 3.decembrī, sporta skolotājs Agris Sakne noorganizēja hokeja sacensības Mazzalves pamatskolas un Kurmenes pamatskolas zēnu hokeja komandām.

 
Vai viegli ievērot likumus? Drukāt E-pasts
Trešdiena, 01 decembris 2010 14:14

29. novembri daudzi Mazzalves pamatskolas skolēni gaidīja ar satraukumu , daži pat skolā nebija ieradušies. Kāpēc? Skolā viesojās Neretas novada  policijas iecirkņa inspektors Andris Zariņš, kurš bija aicināts , lai individuāli tiktos ar dažiem skolēniem , kuri traucē stundās mācību darbu.
Pēc individuālajām sarunām inspektors tikās ar visu klašu skolēniem, lai izskaidrotu, ka skolas  iekšējās kārtības noteikumus  ir jāievēro visiem, ja tomēr tos pārkāpj, tad ir saruna ar policistu. Bija gan uzslavas bērniem, gan arī izskaidroti sodi, kuri ir piemērojami, ja skolas iekšējās kārtības noteikumi netiek ievēroti.
Tā bija pārdomu pilna lekcija.  
Skolā policists būs  atkal pēc 2 nedēļām.

 
Skolas padomē Drukāt E-pasts
Trešdiena, 01 decembris 2010 07:56

23.novembra vakarā skolā pulcējās skolas padome, lai apspriestu skolai būtiskus jautājumus. Skolas direktors Aivars Miezītis informēja par aktualitātēm Mazzalves pamatskolā – par izmaiņām skolēnu atvešanā uz skolu (skola saņēmusi jauno Šveices autobusu, tāpēc tagad skolēnus no abiem pagasta galiem atved vienlaicīgi, Pilskalnes un Mēmeles bērniem ir iespēja vēlāk celties nokļūšanai uz skolu), nedaudz mainīts arī stundu saraksts (ir „nultā” stunda, kuras laikā izglītojamajiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas – koris, deju kolektīvs, skatuves runa, individuālās konsultācijas). A.Miezītis ziņoja arī par pēdējos mēnešos veiktajiem skolas saimnieciskajiem darbiem – pabeigta skolas pagalma renovācijas 2.kārta, nobruģēta un sakārtota klēts nojume, kur skolēni gaida skolas autobusu. Tuvākajā laikā tiks turpināts darbs pie skolas dabaszinību kabineta iekārtošanas, tiks izveidots internetpieslēgums pirmsskolas datorkabinetā, paredzēts veikt remontu latviešu valodas kabinetā un virtuves blokā, pavasarī turpināsies skolas apzaļumošana pie tenisa korta un pirmsskolas ēkas un sporta halles apzaļumošana.

Skolotāja S.Lisovska ziņoja skolas padomei par Luksemburgas latviešu ziedojumu izlietojumu. Skolas padomē tika rosināts vairāk finansējuma atvēlēt brīvlaunagam, bet samazināt brīvbrokastīm paredzēto finansējuma daļu, jo pēc skolas autobusu kustības optimizēšanas skolēni skolā ierodas īsi pirms stundām un viņiem ir iespēja paēst brokastis arī mājās (uz skolu tagad jādodas vēlāk). Skolas padome rosināja par ziedojumu iegādāties skolas deju kolektīvam kaklautiņus zēniem un apakšsvārciņus meitenēm.

Skolas padome apstiprināja Ziemassvētku pasākumu scenārijus un izrunāja jautājumus par Ziemassvētku paciņu sagādāšanu skolas bērniem.

 
Mūsējie labi startē Neretas novada dabaszinību olimpiādē Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 06 decembris 2010 09:05
26.novembrī J.Jaunsudrabiņa vidusskolā notika tradicionālā novada dabaszinību olimpiāde 5.-9.klašu skolēniem, kurā bez Neretas novada skolu labākajiem matemātiķiem piedalījās arī Rites pamatskolas komanda. No Mazzalves pamatskolas startēja 8 skolotājas Silvijas Ivanovas audzēkņi. 3 no viņiem guva godalgotās vietas savās klašu grupās – 5.klašu grupā 1.vietu Neretas novada dabaszinību olimpiādē izcīnīja Dana Veismane, 8.klašu grupā otrajā vietā ierindojās Emīls Censonis, 6.klašu grupā 3.vieta Līgai Girgensonei. Apsveicam! Piektdien, 3.decembrī, iknedēļas skolas informatīvajā sapulcē skolas direktors izteica atzinību skolēniem par labiem sasniegumiem novada dabaszinību olimpiādē.
 
Informācija meitenēm Drukāt E-pasts
Trešdiena, 01 decembris 2010 14:06

23. novembrī Mazzalves pamatskolas kamīnzālē pulcējās 6. - 9. klašu meitenes, lai noklausītos sev interesējošu lekciju no Johnson&Johnson Consumer, kurā lektore Daina stāstīja un rādīja materiālus meitenēm .kas viņām jāzina, kad kļūst pieaugušas.Visu svarīgo informāciju meitenes var uzzināt arī mājas lapā, kurā ir atbildes uz daudziem viņām interesējošiem jautājumiem.Katra meitene saņēma arī firmas prezentācijas materiālu. ,,Dzīvē noder visa jaunākā informācija!''tā par šo lekciju teica meitenes.

 
Dubultā dzimšanas diena Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 22 novembris 2010 09:21

18.novembra vakarā īpaši postajā un izgaismotajā Mazzalves skolas pagalmā pulcējās ne tikai skolotāji, skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki, bet arī absolventi un pagasta iedzīvotāji, lai kopā svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienu un Mazzalves pamatskolas 80.dzimšanas dienu Ērberģes muižā.

LVsardzeLVRunataji

Pasākums sākās ar Latvijas kontūras izgaismošanu skolas pagalmā zem kuplā ozola – katra klase iededza savu svecīšu gaismiņu, kopā veidojot Latvijas kontūru, direktors šajā kontūrā svecīti iededza tur, kur kartē atrodas Ērberģe.

Tad pasākuma dalībnieki devās lāpu gājienā, iznesot gaismu cauri visam Ērberģes centram. Pie pagastmājas, kur atrodas Mazzalves pagasta karte un piemiņas akmens ar iekaltu gadskaitli „1465”, gājiena dalībniekus uzrunāja Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa. Tālāk lāpu gājiens brīdi piestāja Varoņu laukumā, kur dažus Latvijas vēstures mirkļus atgādināja skolas direktors Aivars Miezītis un vēstures skolotāja Maija Gabuža.

Lāpu gājiena dalībnieki apstājās arī uz Marijas tilta un, mūzikas skolotājas Kristīnes Ozoliņas rosināti, kopā nodziedāja „Daugav’s abas malas mūžam nesadalās”, vērojot, kā 9.klases zēni kopā ar savu audzinātāju Agri Sakni plostu ar degošām sarkanbaltām svecītēm palaida Susejā, lai straume nes gaismiņu uz Mēmeli, tad Lielupi un tad...uz jūru.

Pie Ērberģes muižas, kur tagad ir Mazzalves skola, lāpu gājiena dalībniekus sagaidīja pats barons. Viņš izstāstīja leģendu, kā radies Ērberģes nosaukums.

LVParvaldnieceLVNaskojamies

Sekoja svinīgs koncerts 2 daļās Ērberģes muižas kamīnzālē. Pirmā daļa bija skolēnu (S.Ivanovas vadītā deju kolektīva, K.Ozoliņas vadītā kora un S.Lisovskas vadīto daiļlasītāju) veltījums Latvijai dzimšanas dienā, bet 2.daļa sākās ar leģendām, jo tā bija veltīta skolas dzimšanas dienai. Spociņš (Dana Veismane), kurš „dzīvo” tagadējā ķīmijas kabinetā, vēstīja leģendu par muižkunga nežēlību, muižas pārvaldniece (skolotāja Silvija Lisovska) nolasīja un kopā ar skatītājiem izspēlēja I.Auziņa dzejoli „Lidojošā galva”, kurš veltīts tieši mūsu skolas leģendām. Tad šķaudot zālē ienāca pati Zilā dāma (skolotāja Žanna Miezīte) un vēlreiz atgādināja leģendu par Ērberģes muižas Zilo dāmu. Barons (Elmārs Vectirāns) izstāstīja pasākuma dalībniekiem leģendu par jātnieku Ērberģes muižas parkā. Par ļoti seniem laikiem vēstījošu leģendu izstāstīja arī Ērberģes muižas ragana (Zeltīte Odiņa), viņa pasākuma dalībniekus arī nedaudz izkustināja.

Un tad nāca…skolas direktors Aivars Miezītis! Viņš apsveica visus klātesošos skolas 80.dzimšanas dienā, jo pirms 80 gadiem 1930.gada 16.novembrī Ērberģes muižā skolēni uzsāka mācības, bet 20.novembrī muiža kā skola tika iesvētīta. Daži sirsnīgi priekšnesumi par godu skolas dzimšanas dienai, kopīgi nodziedāta skolas himna un… zālē dziest gaismas, blāzmo tikai kamīnguntiņas…un skolas pavārītes Gunta Zvilna un Aiga Protapa ieripina zālē galdiņu ar lielu kliņģeri ar spoži degošām svecītēm!!!

Katram, kurš bija atnācis uz Latvijas un Mazzalves skolas dzimšanas dienas svinībām, tika pa gardajam kliņģera gabalam.

„Dubultsvētki izdevušies! Esam nesuši savu sirdsgaismu skolai, pagastam, Latvijai. Ir gandarījums jubilejas reizē” – atzīst skolas direktors Aivars Miezītis un saka sirsnīgu paldies visiem, kuri piedalījās svētku sagatavošanā un norisē.

 

 


54 lapa no 57