mazzalve
Kausa izcīņa hokejā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 marts 2011 10:25

H_speleH_1komanda

4.martā pēc stundām skolas pagalmā slidotavā pulcējās gan mazzalvieši, gan viesi no Kurmenes un Valles, kuri tradicionāli piedalās Mazzalves pamatskolas kausa izcīņā hokejā. Mazzalves pamatskolu pārstāvēja divas hokejistu komandas. Jāatzīst, ka vallieši un īpaši kurmenieši bija krietni augumā pārāki par mūsu zēniem. Sīvu un ļoti interesantu cīņu hokeja laukumā netrūka. Tās līdzjutējiem bija emocijām un pārdzīvojumiem bagātas stundas. Bet tas netraucēja draudzīgi kopā padzert siltu tēju, apspriest spēles taktiku un spilgtākos spēles momentus visu skolu hokeja komandām un arī sanākušajiem līdzjutējiem.

Rezultātā Mazzalves pamatskolas kausu hokejā šogad tomēr izcīnīja Valles vidusskolas hokejisti. No mūsējiem komandas gars spilgtāk bija manāms jaunākās grupas zēnos – Hārdijā Piterniekā, Arvī Misūnā, Aleksandrā Censonī, Ronaldā Gercenā, Deividā Vanagā, Alvī Spēlmanī, Vladislavā Podziavā, Sandī Urniķi, Marekā Amanovā un šīs komandas vārtsargā Emīlā Censonī.

 
Gatavojamies e-klases ieviešanai Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 marts 2011 09:48

28.02-05.03.2011. visā Latvijā tika organizēta informatīva kampaņa informācijas sabiedrības attīstībai „e-prasmju nedēļa”. Šīs nedēļas ietvaros 2.martā skolā tika organizētas nodarbības skolēniem, vecākiem, skolotājiem un visiem interesentiem „e-klases ābece”, kuras vadīja „DEAC- IT pakalpojumi” pārstāve Zane Vītoliņa. Viņa iepazīstināja skolēnus un vecākus, un skolotājus ar e-klases lietošanas principiem, stāstīja par tās iespējām un priekšrocībām, atbildēja uz visiem klātesošo skolēnu un skolotāju jautājumiem.

Mazzalves pamatskolā 2011./2012.m.g. iecerēts atteikties no papīra žurnāliem, to vietā tiks ieviesta e-klase. Šīs nodarbības kopā ar „DEAC-IT pakalpojumi” pārstāvi bija viens no sagatavošanās pasākumiem.

 
Talanti Mazzalve 2011 Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 28 februāris 2011 16:28

T_baiba

25. februārī , spītējot aukstajam laikam un saaukstēšanās slimībām,skolā notika  konkurss,, Talanti Mazalve 2011''.
Konkursā piedalījās Baiba Santa Vanaga - dziesma  un pavadījums,Santa Romanova - hokeja fane,Egija Arbidāne - tapešu raksti zīmējumā, Sintija Misūne,Dana Veismane, Evelīna Jaudzema un Nora Ivanova - teātra māksla.
Žūrijas komisija  - skolotāja Silvija Ivanova un skolotāja  Dace Sokolovska, Una Turka  un Guna Aleksejeva,8. klases skolnieces,vēroja un priecājās par skolēnu interesantajiem priekšnesumiem, uzdeva āķīgus un arī nopietnus jautājumus.Katrs žūrijas loceklis varēja balsot ar 3 zvaigznēm.11 zvaigznes ieguva Baiba Santa Vanaga,9 zvaigznes - Santa Romanova un Egita Arbidāne, 6 zvaigznes - Sintija Misūne, Dana Veismane, Evelīna Jaudzema un Nora Ivanova.
Pieteikušies konkursam gan bija vairāk skolēnu, bet saaukstēšanās un augstā  temperatūra viņiem šo iespēju liedza, viņi uzstāsies kādā citā pasākumā.
Paldies drosmīgajām, kuras mēs iepazinām kā ZVAIGZNES!

 
Valentīndienas ballīte Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 februāris 2011 10:54

VD_RotalaVD_Metenes

VD_DejoVD_didzeji

12.februārī skolā pēc stundām notika Valentīndienas ieskaņai veltīti pasākumi, ko tradicionāli organizē skolēni ar angļu valodas skolotājas Sandras Lozinas atbalstu.

Dienā kamīnzālē uz sirsnīgu pasākumu pulcējās 1.-6.klases skolēni, lai dažādās spēlēs paustu savas simpātijas, bet vakarā Mazzalvē viesojās kaimiņskolu – Sproģu pamatskolas, Daudzeses pamatskolas un Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas – 7.-9.klašu skolēni uz kopīgu draudzības vakaru Valentīndienas noskaņās. Bija gan ļoti interesanti visu skolu pārstāvju sagatavoti priekšnesumi, gan dažādas jautras spēles un atrakcijas, gan iespēja kārtīgi izdejoties skolas dīdžeju sarūpētajā diskotēkā. Pasākuma noslēgumā īpašā balsojumā tika noteikti vakara simpātiskākie, „sirsnīgākie” jaunieši. No zēniem Amora kroni saņēma mūsu Roberts Samuļonis, meiteņu sirsniņas saņēma arī Neretas un Daudzeses puiši, zēni savus skatienus balsojumā meta Santas Romanovas un arī Annijas Grenciņas - Grenciones un Lienes Ivanovas virzienā, lai gan galvenais sirsniņkronis „aizceļoja” uz Daudzesi.

 
„Man ir savs vārds sakāms par …” Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 marts 2011 09:46

11.martā 8.klases skolniece Alīna Driksmane un 9.klases skolniece Viktorija Keiše kopā ar skolas direktoru Aivaru Miezīti devās uz Vecumnieku novada Misas vidusskolu, lai piedalītos starpnovadu publiskās runas konkursā 8.-12.klašu skolēniem ar devīzi „Man ir savs vārds sakāms par…” Šajā konkursā katrs skolēns uzstājās ar publisko runu par sev nozīmīgu tematu, kurš atbilst devīzei. Uzstāšanās bija jāsagatavo krievu valodā vai angļu valodā. Priekšnesumus vērtēja pēc šādiem publiskās runas kritērijiem: runas uzbūves jeb kompozīcijas precizitāte, uzstāšanās spilgtums, iedarbīgums, spēja pārliecināt, valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums, neverbālo izteiksmes līdzekļu atbilstība, prasme atbildēt uz jautājumiem.

PR_Aline

Alīnas uzstāšanās bija angļu valodā. (Viņu konkursam sagatavoja angļu valodas skolotāja Sandra Lozina.) Direktors ar gandarījumu pēc konkursa atzina, ka izjutis lepnumu par Alīnas pārliecinošo priekšnesumu pat konkurencē ar vidusskolēniem.

PR_UzstajasVika

Viktorijas priekšnesums bija krievu valodā. Viktorija bija sagatavojusi publiskās runas uzstāšanos par aktuālu tematu - dažādām jauniešu atkarībām. Viktorijai sagatavoties konkursam palīdzēja krievu valodas skolotāja Inga Albiņa. Arī Viktorija publiskās runas konkursā startēja labi.

Paldies Vecumnieku novada Misas vidusskolas kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu, par veiksmīgi noorganizēto starpnovadu publiskās runas konkursu, jo visi konkursanti un pavadošie skolotāji jutās gaidīti!

 
Dzimtās valodas diena skolā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 21 februāris 2011 13:55

ValDiena

Pirms 2 nedēļām saņēmām ielūgumu no Vecumnieku vidusskolas latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas vadītājas Ingrīdas Segliņas, kurā tikām aicināti  uz Starptautiskās dzimtās valodas dienu Vecumnieku vidusskolā.
Informācija par pasākuma norisi:pasākums notika 22. februārī pl.12.00
katra skola veidoja komandu 3- 5 skolēniem,
katra komanda gatavoja nelielu datorprezentāciju par vienu no valodniekiem,
katra komanda iesūtīja 3 jautājumus  konkursam par savu prezentēto personu.
Pasākuma mērķis bija veidot skolēnos izpratni par latviešu valodas attīstību, kopšanu un normēšanu.
Pasākumā piedalījās Valles, Skaistkalnes, Vecumnieku, Misas, Mazzalves un Sproģu skolu komandas.
Mazzalves pamatskolas komanda:Marta Zālīte, Marta Davidova , Kaspars Garbunovs un skolotāja Silvija Lisovska.
Gatavojāmies pasākumam ļoti atbildīgi.
Pasākums bija jauks, guvām daudz zināšanu, izjutām komandas garu, darbojāmies ar interaktīvajām tāfelēm, saņēmām balvas,ēdām valodas dienas kliņģeri, saņēmām daudz pozitīvu emociju.

Kopš 1999.gada 17.novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30.sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, katru gadu 21.februārī pasaulē plaši tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Arī mūsu skolā sākumskolas klasēs un pamatskolā latviešu valodas stundās skolotājas organizēja dažādus pasākumus, pievēršot uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, pareizam dzimtās valodas lietojumam. Šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērst uzmanību tam, ka dzimtā valoda izpaužas ne tikai stāstos, sakāmvārdos, dzejā vai pasakās, bet jo īpaši dziesmās, 2011.gadā Starptautiskās valodas dienas pasākumi tādēļ veltīti arī šūpuļdziesmām.

Rīt, 22.februārī, Mazzalves pamatskolas latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska un skolēnu komanda dosies uz kaimiņnovadu uz Vecumnieku vidusskolu, kur piedalīsies Dzimtās valodas dienas pasākumā. Katras skolas komanda gatavo prezentāciju par kādu valodnieku (pēc iepriekšējas vienošanās). Visu komandu veikums pēc prezentācijām tiks apvienots kopējā diskā, tā iegūstot jaunu mācību materiālu, ko skolotāji varēs turpmāk izmantot savā praksē, organizējot latviešu valodas stundas vai valodai veltītus ārpusklases pasākumus. Vecumniekos skolu komandas sacentīsies arī īpaši sagatavotās valodas spēlēs.

 
Paldies labdariem! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 10 februāris 2011 16:24

Ed

Pēc Mazzalves pamatskolas absolventes Mārītes Stikānes ierosinājuma daži desmiti Eiropas Komisijas darbinieku no Luksemburgas raduši iespēju jau vairākkārt ziedot Mazzalves pamatskolai, tādējādi radot iespēju visiem bērniem, kuri uz skolu atbrauc no attālākām vietām, bez maksas ēst brokastis, savukārt trūcīgo ģimeņu bērniem - arī launagu. Ziedošanas akcijas organizētājai Mārītei Stikānei pievienojušās arī Mazzalves pamatskolas absolvente Astrīda Harbaceviča un Solvita Harbaceviča, kuras regulāri ziedo Mazzalves pamatskolai. Ziedotāju vidū ir daži desmiti Eiropas Komisijas darbinieku, kuri lielākoties strādā Tulkošanas ģenerāldirektorātā latviešu valodas departamentā, no Eiropas Savienības statistikas biroja.  Lielākā daļa ziedotāju ir latvieši, taču akciju atbalstījusi arī kāda dāniete, kura vairākkārt bijusi Latvijā. Visiem dalībniekiem ir prieks, ka varējuši grūtā brīdī kādam palīdzēt. Līdz Ziemassvētkiem apmēram 40 Mazzalves pamatskolas audzēkņiem bija iespēja bez maksas ēst brokastis un launagu. Šie bērni uz skolu brauc no Pilskalnes pagasta un attālākajām Mazzalves pagasta vietām. Viņu diena sākās ļoti agri, tāpēc brokastis skolā bija ļoti svarīgas. Pēc ziemas brīvdienām brīvbrokastis ir atceltas, jo pēc skolas autobusa iegādes Šveices-Latvijas kopprojekta ietvaros skolas bērniem vairs nav tik agri jāceļas, viņi skolā ierodas vēlāk, brokastot bērni tagad paspēj arī mājās. No jaunā gada apmēram 60 bērniem no trūcīgajām ģimenēm ir iespēja bez maksas ēst garšīgu, veselīgu launagu, ko finansē labdari no Luksemburgas. Pateicoties ziedojumiem, daudziem bērniem ievērojami uzlabojušies sadzīves apstākļi. Skolēni un skolēnu vecāki ir ļoti pateicīgi par skolā sniegto sociālo atbalstu ģimenēm – Mazzalves pamatskolā visi bērni ēd Mazzalves pagasta pārvaldes atmaksātas brīvpusdienas un vairumam bērnu ik dienas ir iespēja arī bez maksas paēst arī skolas ēdnīcas pavārīšu gatavoto launagu, ko finansē no ziedojumiem skolai. Sirsnīgs paldies labdariem no Luksemburgas!

 


54 lapa no 60