mazzalve
Dāņu vizīte skolā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 maijs 2011 07:41

DAniVizDAniAgita

2.maijā Mazzalves pamatskolā izzināt Latvijas skolu pieredzi bija ieradušies viesi no Dānijas Odenses pilsētas.

Noskatījušies skolas deju kolektīva (vadītāja S.Ivanova), 1.-5.klašu kora (vadītāja K.Ozoliņa), mūzikas studijas (vadītāja K.Ozoliņa), Baibas Santas Vanagas uzstāšanos, apskatījuši bērnu zīmējumu izstādi, dāņi bija pārsteigti par plašajām interešu izglītības iespējām Latvijā.

DA1-4limwDAni5-6gad

Viesi apmeklēja arī mācību stundas gan pirmsskolā (1-4gadīgajiem bērniem aplicēšanas nodarbību vadīja skolotāja D.Sokolovska, 5-6gadīgajiem bērniem nodarbību par ģimenē darāmajiem darbiem un medaļu veidošanu no sālsmīklas vadīja skolotāja A.Dārziņa), gan sākumskolā (skolotājas K.Ozoliņas vadītajā mūzikas stundā dāņi kopā ar 1.klases skolēniem apguva ritma un muzicēšanas iemaņas un pat kopā dejoja „Kumeliņi, kumeliņi”, 3.klasē kombinēto dabaszinību un matemātikas stundu ar praktiskajiem darbiem par svara mērvienībām vadīja skolotāja A.Sirsniņa, savukārt skolotājas V.Zeltiņas vadītajā vizuālās mākslas stundā dāņu viesi zīmēja savdabīgus portretus kopā ar 2.klases bērniem), gan pamatskolā (vēstures stundu 6.klasē vadīja skolotāja M.Gabuža). Pēc stundu vērošanas viesi atzina, ka Latvijā skolotāji ir ļoti radoši, daudz uzmanības pievērš individuālam darbam ar katru bērnu, meistarīgi paši veido un mērķtiecīgi izmanto bagātīgu uzskates un izdales materiālu klāstu.

DAnidejo

Dāņu viesi ar interesi apskatīja skolas mācību kabinetus, bibliotēku, darbnīcas, sporta bāzi un atzina, ka mūsu skolā viss iekārtots tā, lai bērniem būtu mācīties motivējoša, sakārtota mācību vide. Dāņi uzsvēra arī īpašo ģimenisko auru skolā un priecājās sakopto skolas apkārtni.

 
Mazzalvieši turpina mācības „Mammasdabas meistarklasē” Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 02 maijs 2011 07:28

MD_terpiMD_putni

Jau vairākus gadus Mazzalves pamatskolas skolēni, skolotājas Andas Freimanes rosināti, cītīgi iesaistās „Mammasdabas meistarklases” aktivitātēs.

27.aprīlī Mazzalves pamatskolā visu dienu viesojās meža konsultāciju pakalpojumu centra „Meža gudrības” darbinieces Inese Mailīte un viņas kolēģe Māra Liepiņa. Viņas 4 čemodānos līdzi „atveda mežu”, un skolasbērni apguva dažādas meža gudrības meža stundās zaļajā klasē pie skolas.

Gan piecgadīgie un sešgadīgie pirmsskolēni, gan 1.-7.klases skolēni ar lielu interesi aizrautīgi darbojās pieturā „Putni”, gan klausoties putnu balsis, gan atpazīstot putnus pēc putnu noteicēja, zīmējuma, uzzinot interesantas un neparastas lietas par Latvijas putniem viens no otra stāstījuma un no vides gides Ineses Mailītes stāstījuma.

MD_koksMD_tautasdz

Daudz jauna bērni uzzināja par Latvijas kokiem, pieturā „Koki” atpazīstot kokus pēc stumbra, atrodot kokam atbilstošu tautasdziesmu, kura arī uzrakstīta uz atbilstoša koka plāksnītes, sameklējot Ineses Mailītes atvestā bagātīgā izdales materiālu klāstā vēl vismaz 3 lietas, kas saistās ar katrai grupai izvēlēto koku. Bērni guva informāciju par dažādu koku koksnes īpatnībām, par to pielietojamību ikdienā, sadzīvē, sadzīves priekšmetu ražošanā.

Pieturā „Zvēri” pēc zvēru ādām bērni noteica, kas tas ir par dzīvnieku, un par katru dzīvnieciņu uzzināja interesantus faktus.

Noslēgumā visi pabija brīnumaino pārvērtību pieturā „Mežs”, kur katrs dalībnieks tika ietērpts kāda dzīvnieka, koka, auga maskā, tad katrs iejutās šai tēlā, lomu spēlē atklāja visu, ko zina par sevī iemiesoto meža iemītnieku.

Tā bija interesantas un daudz informācijas dodošas zaļās meža stundas. Paldies skolotājai Andai Freimanei, kura sameklēja tik jaukas „Meža gudrību” zinātājas, un, protams, sirsnīgs paldies par jaukajām meža stundām jaukajai un zinošajai dabas gidei Inesei Mailītei!

 
Draudzības vakars kaimiņu skolā Drukāt E-pasts
Piektdiena, 29 aprīlis 2011 12:23

21. aprīlī mūsu skolas  7.- 9. klašu skolēni  kopā ar skolotāju Agri Sakni piedalījās  draudzības vakarā  Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā.Pasākuma tēma ,, Lieldienas'' Vakarā piedalījās arī Rites pamatskolas skolēni un skolotājas. Pasākums bija jauks un pārdomāts.Ar interesi skatījāmies skolu sagatavotos priekšnesumus, pēc tam klasēs notika iepazīšanās spēles un arī cienasta degustācija.Vakara gaitā dejojām, atpūtāmies un iepazinām skolas tradīcijas.
Ir jauki ciemoties skolās un iegūt daudzus jaunus un jaukus draugus!

 
Mazzalvieši darbojas Meža meistarklasē 2011 Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 14 aprīlis 2011 15:31

MpMeziniekiMpPoze

Skolotājas Andas Freimanes rosināti, jau vairākus gadus mazzalvieši aktīvi iesaistās Meža meistarklasē. Šogad aktivitātēs iesaistījušies ne tikai skolotājas Freimanes audzēkņi, bet meža gudrības apgūst arī pārējās sākumskolas klases kopā ar savām audzinātājām Vitu Zeltiņu un Agitu Sirsniņu.

Visu pavasari sākumskolas skolēni ar vecāku un vecvecāku atbalstu un palīdzību cītīgi gatavoja putniem būrīšus, ko bija izlikuši kādu laiku visu skolasbiedru apskatei skolas vestibilā.

14.aprīlī tie 1.-3.klases skolēni, kuri bija izgatavojuši spārnotajiem draugiem mājokļus, ar skolas busiņu valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Ērberģes iecirkņa darbinieku pavadībā kopā ar audzinātājām devās uz tuvējo mežu, lai būrīšus izliktu.

Meža darbinieki Aivalds Bergs, Kaspars Freimanis un Gints Grigarovičs Meža meistarklases skolēniem stāstīja par to, kā pareizi būrīši jāizvieto, un palīdzēja putnu mājokļus kokos ierīkot.

Meža meistarklases skolēni veica arī vēl vienu praktisko uzdevumu – savāca mežā atkritumus. Lielajā mežā viņi izskatījās kā mazi čakli sprīdīši, kas nevis iet laimi meklēt, bet dodas palīgā Mežam.

Pēc darbīgās dienas bija krietns nogurums, bet bija arī gandarījums par padarīto.

1.-3.klases skolēni sekmīgi apgūst Meža meistarklases gudrības. Projekts turpinās. Tas šogad noslēgsies maijā.

 
Skatuves runas konkurss Misā. Drukāt E-pasts
Piektdiena, 29 aprīlis 2011 12:26

Annijas iespaidi par šo dienu:,,28. aprīlī es un skolotāja Silvija Lisovska braucām uz Misu, lai piedalītos skatuves runas konkursā. Konkurss notika Misas pagasta pārvaldes kultūras namā.Piedalījās skolēni no Vecumnieku un Iecavas novadiem, un Neretas novada Mazzalves pamatskolas.Katram skolēnam vajadzēja runāt vienu darbu pēc izvēles. Es runāju Bitēnas - Sirmās dzejoli,, Latvietim jau nevajag daudz'',ieguvu savā vecuma grupā dalītu 1. - 2. vietu, jo vienāds punktu skaits par priekšnesumu bija man un vēl vienam skolēnam.Pasākums bija jauks, arī iegūtais diploms un prieks pašai par sevi.Arī mana ģimene ir priecīgi.''

 
Lieldienu atskaņas ar pārsteigumu Drukāt E-pasts
Trešdiena, 27 aprīlis 2011 09:37

LDSkatitajLDKoris

Atgriezušies no Lieldienu brīvdienām, skolas bērni pulcējās kamīnzālē, lai visi kopā priecātos par pavasarīgajām Lieldienu noskaņām. Koncertu vadīja 8.klases skolniece Marta Zālīte, viņa skolasbiedriem atgādināja arī Lieldienu ticējumus un paražas. Ar jaukām pavasarīgām dziesmām atraktīvi uzstājās koris (vadītāja mūzikas skolotāja Kristīne Ozoliņa), deju kolektīvs koncertā parādīja skolasbiedriem jaunās, deju kolektīvu skatei gatavojoties, iestudētās dejas (vadītāja skolotāja Silvija Ivanova). Interesantus priekšnesumus bija sagatavojuši skatuves runas pulciņa dalībnieki – skatītāji uzmanīgi noklausījās Pepijas (Evelīnas Jaudzemas) uzrunu, Baibas Zvilnas un Gerdas Megijas Gercēnas uzstāšanos.

Skolas direktors ar košām konfekšu virtenēm apbalvoja klašu kolektīvus par interesantajiem klašu izveidotajiem zaķiem, kuri visu pirmslieldienu nedēļu gozējās 1.stāva gaitenī izstādē un sveicināja katru ienācēju. Pateicības rakstus par jaukiem pašgatavotiem Lieldienu apsveikumiem saņēma čaklākie apsveikumu gatavotāji (arī apsveikumus varēja apskatīt skolas zālē izstādē).

Lieldienu atskaņu koncertu noslēdza Baiba Santa Vanaga ar saksofonspēli.

LDZakiLDMedn

Bet īpašs Lieldienu pārsteigums skolasbērnus vēl tikai gaidīja… Pa koncerta laiku skolas pagalmā bija ienākusi un ērti iekārtojusies medņu vista. Daudzi bērni šo visai reto putnu redzēja pirmo reizi. Un kur nu vēl tik tuvu! Kad visi lielo, krāšņo meža putnu bija aplūkojuši, skolas direktors ar pagasta vīriem aizgādāja noklīdušo medņu dāmu uz mežu.

 
Luksemburgas latviešu dāvinājums skolas bibliotēkai Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 11 aprīlis 2011 10:47

Bibl_gram

24.martā notikušajos 1.Neretas novada Grāmatu svētkos Ērberģē skolas bibliotēka saņēma īpaši svarīgu, vajadzīgu un ļoti mīļu dāvinājumu no tautiešiem Luksemburgā – skolas bibliotēkai tika dāvāti 50 lati jaunāko bērnu grāmatu iegādei. Skolas bibliotekāre Daiga Pabērza un bibliotēkas lasītāji ir ļoti pateicīgi par jauko dāvinājumu – domājams, jauniegādātās grāmatas ieinteresēs skolēnus, piesaistīs vēl vairāk lasītāju, iespējams, izkonkurēs kaut uz brīdi lasītavā tik iecienīto „sēdēšanu internetā”. Jauniegādātās grāmatas izkārtotas izstādē skolas bibliotēkā un katru bibliotēkas apmeklētāju aicināt aicina tās izlasīt.

 


54 lapa no 62