mazzalve
Ērberģes svētki Līgo noskaņās Drukāt E-pasts
Piektdiena, 09 jūlijs 2010 14:41

Līgo vakarā Mazzalves pamatskolas (Ērberģes muižas) kamīnzālē pulcējās Mazzalves pagasta goda viesi uz svinīgo pieņemšanu pie pārvaldes vadītājas Emīlijas Zariņas, vēlāk Ērberģes muižas parka estrādē ērberģieši un viesi noskatījās svētku koncertu.

Dejo545

Koncertā Mazzalves pamatskolu pārstāvēja 1.-4.klašu deju kolektīvs (vadītāja skolotāja Silvija Ivanova).Dejotāji uzstājās jaunajos tautu tērpos, kuru iegādi ar ziedojumiem atbalstīja daži desmiti novadnieču,Mazzalves pamatskolas absolventu Mārītes Stikānes un Astrīdas Harbacevičas rosinātu labdarbu - Eiropas Komisijas darbinieki. (Jaunajos tautu tērpos mazie dejotāji pirmoreiz uzstājās Tautas Mākslas svētkos Staburagā 29.maijā.)

 
Izlaidumi skolā Drukāt E-pasts
Piektdiena, 09 jūlijs 2010 14:43

9k9klase_pie-skolas

12.jūnijā Mazzalves pamatskolu absolvēja 17 izglītojamie. Izlaidumus svinēja gan 11 vispārējās pamatizglītības programmas skolēni (audzinātāja S.Ivanova), gan 6 izglītojamie, kuri pabeidza pamatizglītības iegūšanu, ko bija kādu brīdi pārtraukuši (audzinātāja S.Lisovska).

 
Mazzalves pamatskolā akreditācija Drukāt E-pasts
Trešdiena, 23 septembris 2009 13:02

2010.gada 28.augustā gaidām visus Mazzalves skolas absolventus, bijušos un esošos skolotājus uz salidojumu!

Eksperti — citu rajonu skolu direktori — apmeklēja atklātās stundas matemātikā un latviešu valodā visās skolēnu vecuma grupās, kā arī informātikas, vizuālās mākslas un vēstures stundas. Iepazina dokumentāciju, skolas materiāli tehnisko bāzi, tikās ar skolotājiem.Ekspertu komisijas priekšsēdētājs Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis  teica, ka pirmais iespaids par skolu ir ļoti labs

.Akred

— Skolā strādā profesionāli skolotāji, — saka Viņķa kungs. — Ir labi sasniegumi mācībās un sportā. Arī skolas materiāli tehniskā bāze ir ļoti laba. To varētu apskaust pat daža laba vidusskola. Prieks, ka mazzalvieši izstrādājuši plānu, kā pastāstīt par savu skolu, lai pēc novadu izveides piesaistītu skolēnus arī no citām apdzīvotajām vietām. Galīgais vērtējums būs zināms pēc mēneša — nepieciešams ilgāks laiks, lai komisija saskaņotu viedokļus un izstrādātu gala ziņojumu, taču jau tagad varu apgalvot, ka skolu nākamajiem sešiem gadiem noteikti akreditēs.

Raksts ņemts no www.staburags.lv

 

 
Mātes dienai veltīti koncerti Drukāt E-pasts
Piektdiena, 09 jūlijs 2010 11:11

Aizvadītajā nedēļas nogalē visā Neretas novadā notika Mātes dienai veltīti pasākumi.

KorisDejo

7.maijā Ērberģē dienas centrā „Vālodzīte” svētku programmas savām māmiņām bija sagatavojuši gan 1-4gadīgie bērni, gan 5-6gadīgie, bet Mazzalves pamatskolas kamīnzālē bija svētku koncerts un Mazzalves pamatskolas skolēnu rokdarbu un zīmējumu izstāde.

10.maijā Pilskalnē un Mēmeles SAC varēja noskatīties Mazzalves pamatskolas kora, 1.-4.klašu tautisko deju kolektīva, netradicionālo deju meiteņu un zēnu kolektīvu, kā arī skatuves runas pulciņa dalībnieku sagatavoto svētku programmu māmiņām.

 
Skolas labdari Drukāt E-pasts
Piektdiena, 09 jūlijs 2010 10:54

Daži desmiti Eiropas komisijas darbinieku no Luksemburgas raduši iespēju ziedot 2,5 tūkstošu eiro Mazzalves pamatskolai, tādējādi radot iespēju visiem bērniem, kuri uz skolu atbrauc no attālākām vietām, bez maksas ēst brokastis, savukārt trūcīgo ģimeņu bērniem arī launagu.Mazzalves pamatskolā “Staburags” uzzināja, ka viena no ziedošanas akcijas organizētājām ir Mārīte Stikāne, kura savlaik mācījusies šajā skolā. Ziedotāju vidū ir daži desmiti Eiropas Komisijas darbinieku, kuri lielākoties strādā Tulkošanas ģenerāldirektorātā latviešu valodas departamentā, viens ziedotājs ir no Eiropas Savienības statistikas biroja. Lielākā daļa ziedotāju ir latvieši, taču akciju atbalstījusi arī kāda dāniete, kura vairākkārt bijusi Latvijā. Visiem dalībniekiem ir prieks, ka varējuši grūtā brīdī kādam palīdzēt.

Ziedojumi

Šobrīd 40 Mazzalves pamatskolas audzēkņiem ir iespēja bez maksas ēst brokastis. Šie bērni uz skolu brauc no Pilskalnes pagasta un attālākajām Mazzalves pagasta vietām. Viņu diena sākas ļoti agri, tāpēc brokastis skolā ir ļoti svarīgas. Tāpat 26 bērniem no trūcīgajām ģimenēm ir iespēja bez maksas ēst arī launagu. Pateicoties šai akcijai, daudziem bērniem ievērojami uzlabojušies sadzīves apstākļi un līdz ar to arī sekmes. Par ziedoto naudu nopirkts arī 20 pāru slidu, kuras bērni aktīvi izmantojuši pie skolas izveidotajā slidotavā. Eiropas Komisijas darbinieki plāno Lieldienās savākt mazzalviešiem vēl vienu ziedojumu.


Raksts ņemts no www.staburags.lv

 


58 lapa no 58