mazzalve
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Drukāt E-pasts
Otrdiena, 30 novembris 2010 12:24

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

logo-IZMPieredzes apmaiņas seminārs Neretas novada pedagogiem

21.janvārī Mazzalves pamatskolā pulcējās visu Neretas novada izglītības iestāžu pedagogi uz pieredzes apmaiņas semināru „Labās prakses piemēri un pedagoga portfolio veidošana”. Mazzalves pamatskolas kamīnzālē Neretas novada projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatore Žanna Miezīte semināra dalībniekus informēja par projekta norises gaitu Neretas novadā.

eIvanovaeSkatas

Projektā no 2009.gada decembra, kad šī projekta realizācija tika uzsākta, no Mazzalves pamatskolas jau ir iesaistījušies 16 pedagogi. 12 pedagogi ir saņēmuši mērķstipendijas, realizējot projekta mērķi – pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai, šie skolotāji veidoja savu pieredzes portfolio, rakstīja pašvērtējumu. 4 Neretas novada pedagogi ir saņēmuši stipendijas kā atbalstu pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. Mūsu skolas skolotāji apguvuši papildus iemaņas darbā apvienotajās klasēs, darbā ar speciālās izglītības bērniem.

eZlekcijaeFreimane

Žanna Miezīte klātesošos informēja arī par Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā seminārā sniegto R.Ķīļa pausto vīziju par Latvijas izglītības sistēmas attīstību turpmāko 15 gadu laikā.

Seminārā katras Neretas novada skolas skolotāji dalījās savā pedagoģiskajā pieredzē, prezentējot labās prakses piemērus. Savā pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem dalījās mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Lisovska, parādot skolas un sabiedrības sadarbības iespējas novadpētniecības darbā un novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā.Matemātikas skolotāja Silvija Ivanova stāstīja par praktisko darbošanos matemātikas stundās. Sociālo zinību un dabaszinību skolotāja Anda Freimane kolēģus rosināja darboties „Mammasdabas” projektos un stāstīja par savu pieredzi šo projektu realizēšanā skolā. Sākumskolas skolotāja Agita Sirsniņa pieredzes semināra dalībniekiem stāstīja par savu darbu skolēnu stājas veidošanā, vairākus gadus darbojoties projektā „Stāja”.

Semināra noslēgumā Neretas novada pedagogiem bija iespēja ieskatīties citu kolēģu izveidotajos pedagoģiskās pieredzes portfolio, pie kafijas tases iesaistīties neformālā pieredzes apmaiņā.


LABĀS PRAKSES PIEMĒRI


Pielikums: Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds)

Vita Zeltiņa

Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams)

bakalaurs

Klase/klašu grupa (ja piemērojams)

sākumskola

Mācību priekšmets (ja piemērojams)

Dabas mācība, vizuālā māksla, profesionālā orientācija

Izglītības iestāde

Mazzalves pamatskola

Novads

Neretas

Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

26313298

Labās prakses piemērs

Pārgājiens.

LP piemēra mērķis/uzdevumi

1. Iepazīt pagasta teritorijā esošo firmu MARK INVEST LATVIA.

2. Noskaidrot, kādi ieži sastopami firmas izveidotajā karjerā un kur tos izmanto.

3. Savākt un izveidot iežu kolekcijas.

4. Praktiski darboties ar zilajiem māliem.

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams)

Pārgājienā piedalījās 15 pirmklasnieki. Ar šiem bērniem biju nostrādājusi pirmo mācību gadu, pārgājiens notika maija beigās. Dolomīta karjers atrodas 2 km attālumā no skolas.

 

Strukturēts LP piemēra apraksts

•          Telefoniski sazinājos ar firmas MARK INVEST LATVIJA vadītāju un ieguvu atļauju apmeklēt karjeru.

•          Noklausījos drošības instruktāžu, kas jāievēro, uzturoties karjerā (to veica firmas vadītājs).

•          Telefoniski sazinājos ar firmas darbinieku, kurš uzņēmās gida funkcijas.

•          Veicu skolēnu instruktāžu.

•          Ar pārgājiena mērķiem un norisi iepazīstināju vecākus.

Instrumentārijs

Pārgājiens ar iepriekš izvirzītiem veicamajiem uzdevumiem.

 1. Kas ir karjers?
 2. Kādi ieži tajā atrodami?
 3. Izveidot iežu kolekciju!
 4. Noskaidrot, kuri no iežiem ir plastiski!

Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)

Iežu kolekcija. Dažiem skolēniem mājās vēl saglabājušās zilā māla figūriņas.

 

 

 

Sasniegtais rezultāts

Pirms pārgājiena izvirzītie mērķi un uzdevumi tika sasniegti, un skolēnu izpratne par redzēto un dzirdēto bija 100%.To es konstatēju pēc pāris dienām, veicot anketēšanu. Tik sekmīgs rezultāts bija, pateicoties tam, ka skolēni paši to redzēja savām acīm reālā vidē un praktiski darbojās.

Būtu svarīgi jebkuru apgūstamo vielu (iespēju robežās) sasaistīt ar reālu vidi un praktisku darbošanos, tas vienmēr dod daudz pozitīvāku rezultātu.

Sadarbība

Pārgājiena norisē tika iesaistīti arī vecāki, kuri mūs atceļā sagaidīja ar iekurinātu ugunskuru, ceptām desiņām un tēju. Organizēja spēles un rotaļas.

 

LP piemēra izmantošanas iespējas

Iepazīstināju pārējos kolēģus par iespēju arī savos pārgājienos ietvert šo maršrutu.

 

Cita būtiska informācija

 

Jāakcentē uzmanība uz piemērotiem apaviem un atsevišķu somu kolekcijas salikšanai.

Ļoti rūpīgi jāizplāno laiks.

Datums

29.11.2010.

 

Pielikums: Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds)

Anda Freimane

Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams)

 

Klase/klašu grupa (ja piemērojams)

5. klase, 8. klase

Mācību priekšmets (ja piemērojams)

Sociālās zinības

Izglītības iestāde

Mazzalves pamatskola

Novads

Neretas novads

Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Labās prakses piemērs

Materiālu apkopojums sociālajās zinībās „Veselīgs uzturs”

LP piemēra mērķis/uzdevumi

Izmantojot dažādas metodes, mācību materiālus, vizuālos uzskates līdzekļus, IKT iespējas, rosināt skolēnus pievērst uzmanību savai veselībai, veselīga uztura principiem pusaudža vecumā, attīstīt prasmi izvēlēties veselīgu uzturu un iemācīties atrast informāciju par veselīgu pārtiku un dzīvesveidu.

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams)

 

Materiāli izmantojami sociālo zinību stundām standarta 12.15, 11.14, 15.20, 14.9 punktu un mācību programmas apguvei.

 

Strukturēts LP piemēra apraksts

Savākti materiāli un informācija par veselīga uztura ieteikumiem. Savākts un izveidots vizuālais materiāls-darba lapa ar dažādu produktu nosaukumiem (grupēšanai, veselīgu produktu atšķiršanai, ēdienkartes sastādīšanai), ēdienu attēliem, dažādām uztura piramīdām. Sameklēti video materiāli ar sabiedrībā populāru cilvēku viedokli par veselīgu uzturu. Ierakstīts video literārā darba fragments. Uzrakstīts stundas konspekts. Izveidotas informācijas un darba lapas par veselīga uztura ieteikumiem. Sastādīts pārbaudes darbs 8. klasei 4 variantos, kurš pildāms stundas laikā, izmantojot internetresursus.

Instrumentārijs

Grupu un pāru darbs.

Prāta vētra.

Zig-zags.

Grafiti.

Informācijas meklēšana, atlase, apkopošana shēmā.

Atbilžu meklēšana tekstā.(interaktīvi).

Vizuālās informācijas demonstrācijas datorā.

Diskusijas.

Spēle.

Video materiāli.

Interneta resursi.

 

 

Izmantotās adreses:

www.pareizs-uzturs.com

www.sieviesuklubs.lv

www.moglic.com

www.youtube

www.liis.lv

www.vm.gov.lv

www.saimniece.lv

www.spogulis.calis.lv

www.ploome.com

www.gudrinieks.lv

PVD mājas lapa

 

Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)

Skolēnu darbi

 

 1. Aptauja „Iecienītākie našķi 4. klasē” un tās rezultātu apkopojums
 2. Skolēnu savākti un noformēti ēdienu, produktu attēli
 3. Lielas shēmas par uztur vielu grupām, to sīkāku iedalījumu un produktu piemēriem.
 4. Skolēni izvēlējušies un sastādījuši ēdienreizēm atbilstošus ēdienus.
 5. Grupu darbi par tēmām „Veselīgs uzturs”, „Produktu saraksts kuģa virtuvei”, „Kas jādara, lai kļūtu resns?”, „Mēs un ģenētiski modificētā pārtika”
 6. Skolēnu darba lapas –jautājumu un atbilžu lapas par veselīga uztura ieteikumiem, kuras aizpilda interaktīvi.
 7. Vingrinājums- dots produkts jāanalizē kādas uzturvielas tas satur, jāizvērtē veselīgums.
 8. Skolēni individuāli vāc informāciju par kādu no vitamīniem vai minerālvielām.
 9. Pārbaudes darbi.

 

Materiāls skolotājam

 

 1. Dažādas uztura piramīdas, apļi.
 2. Spēle „Kā tas ietekmē tavu veselību?”
 3. Pārbaudes darbs internetā 8. klasei četros variantos par zaļā punkta zīmēm, kaloriju kalkulatora izmantošanu, e vielām, minerālvielām un vitamīniem, apzīmējumiem uz iepakojuma. Mērķis-  izmantot interneta resursus ātrai informācijas atrašanai.
 4. Stundas konspekts 5. klasei
 5. Datorā materiāls – darba lapa- izvēlies veselīgākos ēdienus vai sagrupē.
 6. Veselīga uztura ieteikumi- informatīvais materiāls un jautājumu lapas skolēniem.
 7. Literāro darbu fragmenti par uzturu, ēšanu.
 8. Video ar fragmentu no K. Skalbes darba „Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties?”
 9. Video internetā Mārtiņa Rītiņa viedoklis par veselīgu uzturu 3,23 min
 10. Video internetā Lolitas Neimanes viedoklis par veselīgu uzturu 3,5 min
 11. E- kartiņas ar augļiem un dārzeņiem.
 12. Informatīvais materiāls par modificēto pārtiku.

Sasniegtais rezultāts

Dažādu materiālu un metožu klāsts ļauj veiksmīgāk izvēlēties klases un skolēnu individuālajām īpatnībām atbilstošas metodes. Pats skolotājs materiālu vākšanas procesā iegūst daudz vērtīgas un interesantas informācijas. Skolēnu pašvērtējumos dominēja atziņa, ka viņi ir apguvuši veselīga uztura noteikumus un izvēles pamatprincipus, pārzina, kā izmantot informāciju par tematu, kaloriju kalkulatorus.

Tālākā darbība: turpināt vākt jaunāko informāciju un izveidot vingrinājumus un darba lapas par uzturvielu grupām, vitamīniem un minerālvielām.

Būtiski ir nevis termini un definīcijas, bet iemācīt, kur atrast vajadzīgo informāciju un kā to izmantot sadzīvē. Savācot un izmantojot daudzveidīgus materiālus un metodes, var panākt vēlamo rezultātu, un skolēni mācību tematu apgūst ar interesi.

 

Sadarbība

Skolēni palīdzēja vākt un noformēt attēlus. Skolēniem patīk temata apguvē un arī pārbaudes procesā izmantot interneta resursus.

 

LP piemēra izmantošanas iespējas

Materiāls var tikt izmantots sociālo zinību stundās.

Cita būtiska informācija

 

 

Datums

26. 11. 10.

 

Pielikums: Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds)

Silvija Lisovska

Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams)

 

Klase/klašu grupa (ja piemērojams)

6.klase

Mācību priekšmets (ja piemērojams)

literatūra

Izglītības iestāde

Mazzalves pamatskola

Novads

Neretas novads

Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Labās prakses piemērs

 

Teikām apvītā Ērberģes muiža literatūras stundās.

LP piemēra mērķis/uzdevumi

Paplašināt skolēnu zināšanas par teikām, izmantojot teikas par muižu (tagad – skolu)

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams)

Klases kolektīvs ir neliels, pārsvarā meitenes. Skolēni radoši, ieinteresēti darboties grupās. Patīk neparastais, fantastiskais.

Strukturēts LP piemēra apraksts

Literatūras stundā skolēni kopā ar mani dodas ekskursijā pa Ērberģes muižas apkārtni (tagadējo Mazzalves skolu). Esmu ģērbusies kā muižas pārvaldniece (projekta ietvaros ir sašūts īpašs autentisks muižas pārvaldnieces tērps) un izvadāju skolēnus ekskursijā, izstāstot teikas, kuras stāsta par Ērberģes muižas nosaukuma izcelšanos, par Zilo dāmu Ērberģes muižā, par baronu Ērberģes muižas parkā, par 7 liepām, ozolu, par ,,lidojošo galvu’’ Ērberģes muižā.

 

Instrumentārijs

Mācību ekskursija, kuras laikā tiek izmantotas darba lapas.

Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)

Skolēni grupā pa 2 aizpilda darba lapu, kuru ir saņēmuši mācību ekskursijas sākumā

Sasniegtais rezultāts

Veicina zināšanu apguvi, to pielietošanu praksē

Sadarbība

Par Zilo dāmu pārģērbjas kolēģe, par baronu – viens no vecākiem, par raganu – kolēģe. (Arī šiem Ērberģes muižas tēliem – gidiem ir sašūti īpaši tērpi.)

 

LP piemēra izmantošanas iespējas

Izmantojama tūrisma attīstībai Mazzalves pamatskolā, varam uzņemt citu skolu skolēnus un visus interesentus, novadīt tādu ekskursiju

Cita būtiska informācija

 

Jāpiesakās iepriekš, lai netraucētu stundas un varētu vienoties par mācību ekskursijas garumu.

Datums

Datums

29.11.2010.

 

Pielikums: Izvēlētā LP piemēra apraksts/vizītkarte

Pedagogs (vārds, uzvārds)

Silvija Ivanova

Zinātniskais/akadēmiskais grāds (ja piemērojams)

 

Klase/klašu grupa (ja piemērojams)

5.- 9. klase

Mācību priekšmets (ja piemērojams)

matemātika

Izglītības iestāde

Mazzalves pamatskola

Novads

Neretas novads

Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

t.28677013

Labās prakses piemērs

 

Praktiskā darbošanās matemātikas stundās

LP piemēra mērķis/uzdevumi

Panākt, lai matemātikas stundā praktiski darbojoties, izglītojamie iegūtās sakarības labāk izprot, atceras, redz saistību ar dzīvi.

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) raksturojums (ja piemērojams)

Šāda veida darbošanos praktizēju dažādās klašu grupās Darbs notiek gan pa pāriem, gan grupās. Skolēniem iepriekš ir jāizstāsta, kas jāpaņem līdzi vai mājās jau jāsagatavo. Pieredze rāda, ka klasē arī jābūt materiāliem (bērni aizmirst vai arī nesagatavo).

Strukturēts LP piemēra apraksts

4. klasē-praktiska darbošanās par daļu salīdzināšanu.

Atgūstot jēdzienu „tilpums”, mērām dažādu trauku tilpumus skolas ēdnīcā, izglītojamie paši secina, cik pusdienās apēd.

5. klasē-gatavo paralēlskaldni tilpuma un virsmas laukuma jēdzienu apgūšanai.

Ģeometrijā dažādu tematu apguvē izmantoju locīšanas metodi (trijstūra mediānu īp.,četrstūru laukumi)

Apgūstot statistikas jēdzienus, izglītojamie pēc tam vāc intervijas par sev izvēlētu tematu, apstrādā tās, prezentē.

Praktiski darbojas, mācoties par R.L. garumu.

 

Instrumentārijs

Informāciju esmu guvusi kursos, paraugi ir arī māc. grāmatās.

Apliecinošie dati, fakti un piemēri (ja piemērojams)

Manis aprakstītā darbošanās ir dokumentēta stundu hospitācijās, ir fotogrāfijas, izglītojamo izstrādātās darba mapes un prezentācijas.

Sasniegtais rezultāts

Skolēni paši izdara secinājumus, labāk izprot sakarības.

 

Sadarbība

Pozitīvi ir tas, ka izglītojamie pierod strādāt gan komandā, gan individuāli. Vēlamo rezultātu sasniegšanā iesaista arī vecākus, draugus.

 

LP piemēra izmantošanas iespējas

Šo darbības metodi var izmantot arī citos priekšmetos, tai nav nepieciešami īpaši līdzekļi.

 

Cita būtiska informācija

 

 

Datums

29.11.20010.

 
Barikāžu atceres nedēļa Drukāt E-pasts
Trešdiena, 19 janvāris 2011 15:57

Bari2011Barikades2011

 

18.janvārī skolā aizsākās Barikāžu atceres nedēļas pasākumi.

Vēstures kabinetā izkārtota neliela izstāde barikāžu atceres divdesmitgadei. Skolēni izstādē izkārtotajos novadpētniecības materiālos var atrast skolas novadpētnieku savāktās mazzalviešu - barikāžu dalībnieku atmiņas par tā laika notikumiem. Otrdien, 18.janvārī, pl.10.00 pie skolas sakurtā ugunskura pulcējās pirmsskolas un sākumskolas skolēni, lai tiktos ar mūsu pagasta barikāžu dalībniekiem, kuri pirms 20 gadiem sargāja mūsu valsts neatkarību. Skanēja dziesmas (paldies mūzikas skolotājai Kristīnei Ozoliņai!), dzeja (paldies literatūras skolotājai Silvijai Lisovskai!). 10.30 pie ugunskura pulcējās 5.-9.klašu skolēni. Visi pasākuma dalībnieki kā tajos „barikāžu laikos” cienājās ar tēju. Par notikumiem pirms 20 gadiem stāstīja barikāžu dalībnieki Solveiga Koklevska un Valērijs Vectirāns. Kopā ar skolēniem pie barikāžu atmiņu ugunskura bija arī skolotāji, skolas direktors, Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa un arī skolēnu vecāki.

20.janvārī skolēniem kamīnzālē noskatījāss dokumentālo filmu „Dūmu deja debesīm”. Daļa skolas darbinieku piedalījās arī Neretas novada kopējā Barikāžu atceres dienas pasākumā Neretā 20.janvārī, kur tikās arī ar barikāžu laika žurnālistu J.Ūdri.

Mazzalves pamatskolas skolēni vizuālās mākslas skolotājas V.Zeltiņas vadībā iesaistījās skolēnu patriotiskās audzināšanas projekta „Tik Tev Latvijas, cik Tavā sirdī iekšā” 2.kārtā, veidojot Neretas novada kopējo vēstījumu barikāžu atcerei. 20.janvārī Mazzalves pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja V.Zeltiņa, 4.klases skolniece Ance Grenciņa-Grencione, pārstāvot mūsu skolu, Neretas novada delegācijas sastāvā piedalās Latvijas Kara muzejā organizētajā minētā projekta noslēguma pasākumā.

 
Projekts „Globe” Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 17 janvāris 2011 18:39
Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa iesaistījušies starptautiskā Bērnu Vides skolas projektā „Globe” (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Šī projekta koordinatore skolā ir dabaszinību skolotāja Anda Freimane. Skola iespēju robežās iegādājas pētījumiem nepieciešamos instrumentus un mēraparātus, lai skolēni šai projektā varētu pēc apstiprinātas metodikas veikt regulārus dabas novērojumus un tos ievadīt internetā. Skolēni varēs izmantot visus arī citu valstu skolēnu veikto dabas novērojumu rezultātus, kuri būs pieejami internetvidē.
 
Aktīvas radošās darbnīcas. Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 27 decembris 2010 12:18

zGatavojamzPiparkuku

zPuzuruzSniegp

22. decembrī skolā 9.15 darbu sāka aktīvas radošās darbnīcas.Mūzikas kabinetā skolēnu grupa kopā ar Zeltīti Odiņu grieza mākslinieciskas sniegpārsliņas, kuras nu jau  grezno skolas logus.Vēstures kabinetā skolēnu grupa kopā ar Silviju Zariņu veidoja skaistus apsveikumus, kurus nosūtījām daudzām organizācijām.Konferenču zālē skolēnu grupa kopā ar Zilgmu Raupu veidoja puzurus - labās enerģijas nesējus.Ēdamtelpā Raita Vectirāna vadībā skolēnu grupa cepa picas visam skolas kolektīvam.Garšoja fantastiski! Mājturības kabinetā smaržoja pēc piparkūkām, kuras skolēnu grupai mācīja cept Vita Zeltiņa un Jolanta Laumane.Katrs skolēns nogaršoja šo smaržīgo un garšīgo brīnumu.Žagariņus un virtuļus ēdamtelpā skolēnu grupa cepa kopā ar Viju Krumovicu un Aigu Protopu.Garšoja lieliski!Skolēnu grupa Andas Freimanes pavadībā ciemojās kafejas ražotnē, kur gatavo kafeju pēc vecmāmiņu receptēm, degustēja gan kafeju, gan arī piparkūkas.
Katra darbnīca savu darbu prezentēja 12.00 skolas kamīnzālē. Iespaidu daudz , un diena izdevusies!
Paldies mūsu darba grupu vadītājiem!
Bērniem tā bija iespaidiem bagāta diena.Krājam praktisku dzīves pieredzi, mācāmies no zinošiem cilvēkiem.
Un pēcpusdienā skolā valdīja jau īsta pirmsziemassvētku noskaņa.

 
Svinīgā pieņemšana pie direktora Drukāt E-pasts
Trešdiena, 19 janvāris 2011 08:55

sdDeja2011

Ziemassvētku pasākumos daudzi skolēni saņēma ielūgumus kopā ar vecākiem ierasties uz Svinīgo pieņemšanu pie direktora. Par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem, 2010./2011.m.g. 1.semestri noslēdzot, tika izteikta atzinību sekojošiem Mazzalves pamatskolas skolēniem:

 • Ancei Grenciņai - Grencionei

4.klase

 • Baibai Zvilnai

3.klase

 • Beātei Vitkovskai - Kaktiņai

2.klase

 • par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem, 2010./2011.m.g. 1.semestri noslēdzot
 • Rihardam Gabužam

2.klase

 • Norai Ginotei

 • Edvardam Guoģim

 • Henrijam Edvardam Krilovam

 • Dāvidam Laumanim

 • Santai Jermakovai

4.klase

 • Paulai Ozoliņai

 • Sintijai Romanovai

 • Evelīnai Jaudzemai

5.klase

 • Hārdijam Piterniekam

 • Danai Veismanei

 • Līgai Girgensonei

6.klase

 • Laurai Zvilnai

7.klase

 • Baibai Santai Vanagai

8.klase

 • Alīnai Driksmanei

 • Martai Zālītei

 • Matīsam Briņķim

9.klase

 • Didzim Požarskim

 • par aktīvu sabiedrisko darbu, 2010./2011.m.g. 1.semestri noslēdzot, direktors izteica atzinību sekojošiem Mazzalves pamatskolas skolēniem:
 • Martai Davidovai

9.klase

 • Annijai Grenciņai - Grencionei

8.klase

 • Gerdai Megijai Gercēnai

3.klase

 

 • par labiem sasniegumiem sportā, 2010./2011.m.g. 1.semestri noslēdzot,
 • Kasparam Garbunovam

9.klase

 • Lienei Ivanovai

8.klase

 • Unai Turkai

 • Deividam Vanagam

5.klase

 • Evelīnai Ūzanei

3.klase

 

Piektdien, 7.janvārī, pl.13.00 skolā kamīnzālē pulcējās visi uzaicinātie skolēni un viņu vecāki. Skolēni saņēma Atzinības rakstus un kopā ar vecākiem un skolas direktoru nofotografējās pie Ziemassvētku eglītes. Visiem pasākuma dalībniekiem Aizkraukles novada ģimnāzijas popgrupa (vadītāji Anita un Jānis Ostrovski) sniedza jauku apsveikuma koncertu. Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu cienastu.

 
Ziemassvētku pasākumi Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 13 janvāris 2011 09:59

z2010zsv2010

Gada nogalē skolasbērniem noslēdzās 1.mācību semestris. Tas ir laiks, kad tradicionāli skolā notiek plaši Ziemassvētku pasākumi gan pirmsskolas, gan pamatskolas skolēniem.

21.decembrī Ziemassvētku pasākumos savus kopā ar audzinātājām D.Sokolovsku, B.Dambrāni un mūzikas skolotāju K.Ozoliņu sagatavotos uzvedumus vecākiem un citiem viesiem rādīja 1-4gadīgie bērni un arī 5-6gadīgie (viņu uzstāšanos sagatavoja audzinātāja A.Dārziņa un mūzikas skolotāja K.Ozoliņa). Ziemassvētku pasākumiem gatavojoties, bērni kopā ar audzinātājām bija ļoti pacentušies izrotāt arī telpas.

22.decembrī skolā visās klasēs pēc radošajās darbnīcās pavadītā laika notika klašu Ziemassvētku pasākumi, kuros skolēni saņēma arī liecības. Mazzalves skolēnu grupa (koris, dejotāji un skatuves runas pulciņa dalībnieki) 22.decembrī uzstājās Pilskalnes pagastā, jo daudzi bērni no Pilskalnes pagasta mācās Mazzalves pamatskolā.

23.decembrī dienā skolā pulcējās 1.-4.klašu skolēni un 5-6gadīgie bērni un viņu vecāki uz kopīgu Ziemassvētku pasākumu. Bērnu sagatavotie priekšnesumi priecēja vecākus, kuri kupli apmeklēja pasākumu un izteica gandarījumu arī par ļoti mājīgo svētku noskaņu skolā, īpaši kamīnzālē, kur notika svētku koncerts. Bērniem ļoti patika arī atrakcijas un rotaļas pasākumā, bet īpašs pārsteigums bija gājiens pie Ziemassvētku vecīša, kurš Ziemassvētku paciņas dalīja pagasta centrā esošajā mežniecības mājā.
23.decembra vakarā skolā sanāca 5.-9.klašu skolēni, lai Ziemassvētku uzvedumā katra klase parādītu sagatavotos priekšnesumus citiem skolasbiedriem un pasākuma viesiem. (Pasākumā piedalījās diezgan daudz absolventu, skolēnu vecāku.) Arī „lielos skolasbērnus” Ziemassvētku vecītis aicināja pie sevis mežniecības mājā, kura tajā dienā bija kļuvusi par mājīgu Ziemassvētku vecīša rezidenci. Klases pēc kopīgas dziesmas pie iekurtā kamīna no Ziemassvētku vecīša saņēma Ziemassvētku saldumu paciņas.
Jauki bija Ziemassvētku pasākumi Mazzalves skolā!
 
Projekts „Triju paaudžu radošā darbnīca „Atdzimstošās rotaļlietas”” Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 16 decembris 2010 15:51

MasLabosanaLelluLabosana

Decembrī Mazzalves pamatskolas konferenču telpa ir pārvērsta par radošo darbnīcu, kurā katru dienu no 12.00-17.00 ikviens – gan omītes un opīši, gan mammas un tēti, gan skolasbērni, gan visi interesenti – laipni tiek sagaidīti un Mazzalves pagasta aktīvo jauniešu grupas rosināti var pielikt savu roku kādas salauztas rotaļlietas atjaunošanā. Zēni kopā ar „lielajiem” (kā skolasbērni jauniešus sauc) - Raiti, Zinti, Armandu - labo salauztās rotaļu mašīnas, slidkalniņu un citas atnestās mantas, bet meitenes ar „lielo” Sintiju labprāt „uzpucē” lelles, saplēstos lāčukus un citas saplēstās rotaļlietas, adot un tamborējot tām kleitas, cepures, cimdiņus, zeķītes un visādi citādi atjaunojot garderobi. Katrs, kurš ienāk darbnīcā, tiek laipni sagaidīts, pacienāts ar siltu tēju un kādu našķi.

Finansiālu atbalstu šī lieliskā projekta realizēšanai sniedza Hipotēku un zemes bankas klientu klubs „Mēs paši” (Mazzalves aktīvo jauniešu grupa Ilzes Gadišķes vadībā iesniedza projektu konkursam pieteikumu un… saņēma finansējumu!)

 


58 lapa no 62