mazzalve
Mazzalvē arī deg Barikāžu atceres ugunskurs Drukāt E-pasts
Sestdiena, 28 janvāris 2017 15:18

barikadas

No 13.janvāra līdz 27.janvārim visā Latvijā piemin Barikāžu dienas, atceras notikumus, kas risinājās pirms 26 gadiem. Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim.

20.janvārī pagalmā pie Mazzalves pamatskolas pie Barikāžu atceres ugunskura pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni un darbinieki un Mēmeles VSAC klienti un darbinieki. Skolas direktors Aivars Miezītis uzrunāja klātesošos, atgādinot notikumus, kuri risinājās Latvijā pirms ceturtdaļgadsimta. Par savām izjūtām un redzēto tajos tālajos notikumos sīkāk stāstīja vēstures skolotāja Anda Freimane. Visi klātesošie, izjūtot vienotību ar barikāžu dalībniekiem, stiprinot saites ar pagātni, vienojās kopējā dziesmā “Div’ dūjiņas gaisā skrēja” tāpat, kā to darīja cilvēki Barikāžu laikā, kad stāvēja pretī karaspēkam ar gara spēku.

Lasīt tālāk...
 
Baibai 2.vieta starpnovadu vēstures olimpiādē Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:28

vesture

13.janvārī 9.klases skolnieces Baiba Zvilna un Laura Anna Piterniece kopā ar vēstures skolotāju Andu Freimani devās uz Stelpes pamatskolu, lai piedalītos starpnovadu vēstures olimpiādē. Olimpiādē piedalījās 22 Iecavas, Vecumnieku un Neretas novadu 9.klašu skolēni. Gatavošanās olimpiādei nebija velta, jo Baiba Zvilna ieguva 2.vietu. Arī Laurai Annai labs rezultāts.

Paldies meitenēm par uzcītību un skolotājai Andai Freimanei par labi sagatavotām skolniecēm!

 

 

 
Svētku atskaņas Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:00

memelevsac

Otrdien, 10.janvārī, Mazzalves pamatskolas 5 un 6 gadīgie bērni uzņēma mīļus ciemiņus - SAC ''Mēmele'' klientus, centriņa mazos draugus -  1.un 2.klases skolniekus, kā arī pagasta pārvaldes vadītāju Zeltīte Odiņu.
Ziemassvētki sagaidīti un pavadīti, bet sirdī vēl daudz mīļuma, dalīsimies! Bērni savus ciemiņus priecēja ar muzikālu izrādi ''Ziemassvētki nāk''. Pēc izrādes gājām rotaļās. Dalījāmies ar prieku dažādās tās izpausmēs, smaidījām, dziedājām, lustējāmies.
Paldies SAC ''Mēmelei'' par tik dāsno cienastu, paldies Z. Odiņai, paldies bērnu vecākiem par atbalstu tērpu tapšanā!

                                                         

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

 

 
Pirmsskolēni atrod Ziemassvētkus Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:05

ziemkonc

Decembra nogalē Ziemassvētkus meklēt tematiskajā uzvedumā “Kā meža dzīvnieki Ziemassvētkus meklēja” devās Mazzalves pamatskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni kopā ar savām skolotājām Aiju Dārziņu un Kristīni Ozoliņu un auklīti Ingu Lapiņu. Meklējumos bija gan jaukas dziesmiņas ar kustībām, gan rotaļdejas, gan nelieli skečiņi, gan dzeja. Visu to vērot bija aicināti bērnu vecāki un skolas vadība. Maskās ģērbtajiem pirmsskolēniem uzvedumā bija pirmā lielākā uzstāšanās. Tā izdevās. Par to liecināja vecāku aplausi un labsirdīgie smaidi.

Katrs bērns bija sagatavojis vecākiem jaukas dāvaniņas Ziemassvētkos un tās ar īpašu sirsnību pasākuma noslēgumā pasniedza vecākiem. Savukārt paši (kā jau Ziemassvētkos pieklājas).saņēma saldumu pakas. Visus bērnus un viņu vecākus Ziemassvētkos sveica arī skolas direktors Aivars Miezītis.

Žanna Miezīte

 
Mazzalvē atklāta slidotava Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:12

1slido

Jau tradicionāli ziemas mēnešos Mazzalves pamatskolas priekšā zem ozola volejbola laukumi pārtop par slidotavu. Skolas darbinieki Gvido Drevinskis un Raivis Zembergs gādā, lai laukums allaž būtu kārtībā. Skolai, pateicoties Luksemburgas latviešu kopienas ziedojumiem, ir iegādātas slidas un hokeja vārtsarga aprīkojums. Slidotavā tiek organizētas sporta stundas (notiek slidotmākas apguve, tiek spēlēts hokejs, organizētas dažādas stafetes), gan bērni, gan pieaugušie izmanto slidotavu pēc stundām un vakarā. Tas ir labs un veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.

Žanna Miezīte

 

 
Svinīgā pieņemšana pie direktora Zvaigznes dienā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:08

teicamb

Zvaigznes dienā tradicionāli Mazzalves pamatskolā tiek aicināti kopā ar vecākiem tie skolēni, kuri 1.semestri beiguši ar Zelta, Sudraba, Bronzas vai Cerību liecību, čaklākie  lasītāji un skolēni, kuriem  ir augsta darba kultūra, kā arī skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā. Šogad gandrīz puse Mazzalves skolēnu bija izpelnījušies aicinājumu uz svinīgo pieņemšanu pie direktora. Tas ir patīkami, ka skolēni sevi pozitīvi pierāda mācībās vai kādā citā jomā.

Visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Aivars Miezītis. Viņš vēlēja arī turpmāk šiem skolēniem uzcītību un panākumus, izteica atzinību vecākiem par sadarbību ar skolu, pateicās vecākiem par labu bērnu audzināšanu. Katrs skolēns saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstu un kopā ar vecākiem un skolas direktoru nofotografējās pie skolas eglītes.

Klātesošajiem labu vēlēja arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora vietniece Viktorija Trukša. Neretieši sniedza nelielu koncertu, kurā uzstājās ģitāristi, meiteņu vokālais ansamblis, skolēni runāja dzeju un vijoli spēlēja meitene no Vācijas, kura šogad apmaiņas programmā mācās Neretas vidusskolā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pārstāvji tikās ar 7.-9.klašu skolēniem un iepazīstināja viņus ar savu skolu, ar iespējām, ko piedāvā Neretas vidusskola.

Sekoja cienāšanās un sarunas neformālā gaisotnē.

Žanna Miezīte

 
Ziemassvētku pasākums 2016 Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 29 decembris 2016 19:45

DSC 9300

20. decembrī Mazzalves pamatskolā pulcējās 1. – 9. klašu skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki uz Ziemassvētku ieskaņas uzvedumu “Zaķis, kurš prata skaitīt…”

Pasākums sākās ar svinīgo skolas direktora uzrunu un apsveikumu gaidāmajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Skolēni, kuri ar pedagoģiskās padomes lēmumu tika izvirzīti uz svinīgo pieņemšanu pie direktora Zvaigznes dienā, saņēma ielūgumus uz šo pasākumu. Tie ir bērni, kuriem, 1.semestri noslēdzot, mācību sasniegumi ir 9 un augstāk balles (viņi saņem Zelta liecību), tie, kuriem ir vidējais vērtējums 8 un vairāk balles (viņi saņem Sudraba liecību), tie, kuru mācību sasniegumi ir virs 7 ballēm (viņi saņem Bronzas liecību), un tie, kuru mācību sasniegumi ir būtiski uzlabojušies (viņi saņem Cerību liecību). Ziemassvētkos Zelta liecības saņēma Baiba Zvilna (9.klase), Reinis Zariņš (7.klase), Karīna Griķe (6.klase), Ernestīne Baltace (2.klase), Sudraba liecības saņēma Elva Laurinoviča , Beāte Vitkovska – Kaktiņa (8.klase), Lāsma Egija Vaičulēna (7.klase), Paula Spriņģe (6.klase), Niks Linmeijers (5.klase), Zanda Zariņa (4.klase), Inguna Sakne, Rauls Sakne (3.klase), Niks Ašmanavičs, Krista Kubliņa (2.klase), Bronzas liecības saņēma Gerda Megija Gercēna, Laura Anna Piterniece, Dagne Logina (9.klase), Dāvids Laumanis, Nora Ginote, Alise Smaida Spriņģe (8.klase), Toms Freimanis (7.klase), Sendija Spriņģe (6.klase), Mareks Dobrovoļskis (5.klase), Viktorija Baltace (4.klase), Cerību liecības saņēma Evelīna Ūzane (9.klase),  Elīna Liepa, Harijs Censonis, Dāvids Kuģinis (7.klase), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (5.klase|), Diāna Veiskate (4.klase), Elija Gabuža (3.klase).

Lasīt tālāk...
 


7 lapa no 58