mazzalve
Izlaidums Mazzalvē Drukāt E-pasts
Otrdiena, 14 jūnijs 2016 10:46

9.klase

11.jūnijā Mazzalves pamatskolā pulcējās 9.klases skolēni, viņu vecāki, radi un draugi, lai kopā ar skolotājiem un skolas darbiniekiem nosvinētu izlaidumu. Šogad 9.klasi beidza 8 skolēni. 

Aiz muguras eksāmenu laiks. Šīs klases skolēni sevi parādīja kā patstāvīgus jauniešus ar stabilām zināšanām. Īpaši patīkami bija tas, ka angļu valodā Kārlis Artūrs Ziemelis un Mārcis Girgernsons saņēma augstāko novērtējumu – desmit balles, krievu valodā 10 balles nopelnīja Rolands Rubins. Lieliski! Bija patīkami klausīties arī mutvārdu daļu latviešu valodas eksāmenā un angļu valodas eksāmenā visiem skolēniem. Arī pārējos priekšmetos vērtējumi bija atbilstoši spējām un stabili.

Pēc direktora Aivara Miezīša uzrunas un vēlējuma pareizi izvēlēties savu tālāko izglītības un dzīves karjeru, astoņi absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību. Ance GrenciņaGrencione un Sintija Romanova saņēma skolas Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, Mazzalves pamatskolu absolvējot. Rolands Rubins saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem sportā. Ance GrenciņaGrencione, Rolands Rubins, Mārcis Girgensons un Kārlis Artūrs Ziemelis tika uzteikti par aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē un ekoskolu projektā. Izlaidumā absolventus sveica gan pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, gan pirmā audzinātāja skolotāja Anda Freimane, gan klases audzinātāja Silvija Ivanova, gan skolotāji un meiteņu ansamblis, veltot skaistas dziesmas saviem skolasbiedriem. Ar īpašu veltījumu uzstājās iepriekšējo gadu absolvente Līga Girgensone

Devīto pateicības vārdi vecākiem un ziedi skolotājiem, kopīgi skandēta skolas himna, un …izlaidums izskanējis. Sekoja kopīga fotografēšanās atmiņai par deviņiem kopā pavadītiem gadiem.

 
Mazzalvē viesojas izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis Drukāt E-pasts
Otrdiena, 07 jūnijs 2016 11:20

56

2.jūnijā Mazzalves pamatskolu apciemoja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Uz tikšanos ar ministru Mazzalves pamatskolā ieradās visu novada izglītības iestāžu – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas, Sproģu pamatskolas, Mazzalves pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš’” – pārstāvji, lai iztaujātu ministru par pedagogus interesējošiem jautājumiem.

Klātesošos uzrunāja Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis nedaudz raksturoja situāciju izglītībā Neretas novadā. Izmantojot iespēju, ka novadā viesojas izglītības un zinātnes ministrs, vizīte sākās ar svinīgu pasākumu – Atzinības rakstu un naudas balvu pasniegšanu tiem 16 Neretas novada izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums ir 9 un augstāks. Apsveikuma vārdus un Atzinības rakstus no ministra K.Šadurska rokām saņēma arī Mazzalves pamatskolas 8.klases skolniece Baiba Zvilna un 6.klases skolnieks Reinis Zariņš, domes priekšsēdētājs A.Kviesis pasniedza naudas balvas.

Sekoja ministra stāstījums par izglītības reformas virzību, par esošajām problēmām izglītības sistēmā. Skolu vadītāji uzdeva jautājumus par algu reformu, L.Grebska izteica priekšlikumus skolu direktoru darba samaksas jautājumu risināšanā, uzsvēra, ka nav pareizi visu finansējumu (līdz ar to arī vidusskolu pastāvēšanu) reducēt tikai uz skolēnu skaitu, nepieciešams ņemt vērā izglītības iestādē sniegtās izglītības kvalitāti. A.Miezītis izteica sarūgtinājumu par sabiedriskajos masu medijos izskanējušo domu, ka izglītība laukos nav tik kvalitatīva kā pilsētās un argumentēja šī apgalvojuma kļūdainumu, uzsverot, ka Neretas novadā ir kvalitatīva izglītība, par ko liecina izglītojamo sasniegumi, profesionāli pedagogi un ļoti mūsdienīga mācību vide.A.GrenciņaGrencione akcentēja domu, ka par skolas darba kvalitāti un pastāvēšanas lietderību atbildība vairāk jāuzņemas skolu akreditācijas komisijām. I.Jakovčika iztaujāja ministru par pirmsskolas izglītības likteni, un ministrs solīja, ka ar 2017.gada janvāri tiks rasts finansējums četrgadīgo bērnu izglītošanai, bet ar 2018.gadu, domājams, visu pirmsskolas izglītību varētu finansēt valsts, nododot pašvaldībām brīvpusdienu nodrošinājuma funkciju. Dz.Noreika atzina, ka tik mazās skolās, kāda ir Sproģu pamatskola, grūti nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai cik kvalificēts un radošs ir pedagogu kolektīvs, un uzsvēra, ka valstī ir jādomā par vienmērīgu valsts attīstību, lai lauki nenoplicinātos. Tika pārrunātas arī speciālo skolu problēmas, augstskolu problēmas. 

Pēc sarunas ar pedagogiem ministrs pabija vairākos Mazzalves pamatskolas mācību kabinetos un atzina, ka tie ir mūsdienīgi, moderni un labi aprīkoti. K.Šadurskis īpaši uzteica gaumīgi veidoto skolas vidi, sakopto apkārtni.

Pēc nelielas sarunas ar pašvaldības vadību pie kafijas tases vēl dažas foto pie trīsarpussimtgadīgāĒrberģesozola, un ministra vizīte Neretas novadā noslēdzās ar savstarpēju sapratni un domu par ministrijas un skolu sadarbību.

Žanna Miezīte


 
Latvijas veselības nedēļa Mazzalvē Drukāt E-pasts
Piektdiena, 27 maijs 2016 14:05

dvielubols velo

23.-29.maijā Latvijā daudzi novadi iesaistījās tradicionālajā Latvijas Veselības nedēļā. Arī Mazzalvē visa nedēļa bija saplānota ar dažādām sportiskām aktivitātēm, jo sports un aktīvs dzīvesveids ir drošākais ceļš uz veselību. Vairums sportotāju bija Mazzalves pamatskolas skolēni, bet viņiem pievienojās arī pieaugušie – skolotāji, skolas darbinieki, vecāki, pagasta ļaudis. Visu nedēļu ap Ērberģes muižu dažādās aktivitātēs iesaistījās ap 100 dalībnieku – spēlēja dvieļu bolu, futbolu, volejbolu, skrēja netradicionālās stafetēs, spēlēja tenisu, brauca ar velosipēdiem. Paldies sporta skolotājam Agrim Saknem un Mazzalves pagasta sporta darba organizatoram Gundaram Ziemelim par pārdomāti novadītajiem sporta pasākumiem!

Žanna Miezīte

 
“Latvijas pērle” - Ērberģes muiža Drukāt E-pasts
Svētdiena, 22 maijs 2016 07:05

Neretas novadā ir daudz interesantu vēstures liecību, daudz skaistu, vēsturisku un sakoptu vietuViena no tām ir Ērberģes muiža ar savu dižozolu pie muižas ēkas un teiksmainajām leģendāmLSM radioraidījumu sērijā “Latvijas pērles” ir iekļautsMazzalves pagasta tūrisma darba organizatores Silvijas Lisovskas un Ērberģes novadpētnieka Elmāra Vectirāna stāstījums par Ērberģes muižu un tāsdaudzajām leģendām, stāstījums LSM mājas lapā ilustrēts ar vēstījumupapildinošiem foto attēliem http://www.lsm.lv/lv/raksts/vesture/dzive/latvijas-perles-erberges-muiza-labas-energijas-dizozols-un-zila-dama.a182910/

Jau vairākus gadus mērķtiecīgi esam centušies veicināt Neretas novada atpazīstamībugan izveidojot novada reklāmas bukletus, gan piedaloties ikgadējās tūrisma izstādēs “Balttour”, gan organizējot interesantus pasākumus novada tūrisma objektos, lai attīstītu tūrismu mūsu novadā un tādējādi dotu iespēju attīstīties tūrismu apkalpojošajai uzņēmējdarbībai. Domājams, ka arī šī skaistās Ērberģes muižas, kurā atrodas Mazzalves pamatskola, reklāma Latvijas Sabiedrisko mediju mājas lapā kalpos kā aicinājums mūsapciemot un veicinās tūrisma attīstību pagastā.

 

Žanna Miezīte

 
Skolēni saņem Zelta, Sudraba, Bronzas un Cerību liecības Drukāt E-pasts
Otrdiena, 31 maijs 2016 15:28

lieci

30.maijs ir pēdējā skolas diena pirms skolēnu vasaras brīvdienām. Tradicionāli skolēni šai dienā saņem liecības, bet Mazzalvē ir īpaša tradīcija – pavasarī skolēniem, kuri mācībās guvuši īpašus sasniegumus, liecības pasniedz Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa. Skolēni, kuru sekmes ir augstākas par 9, saņem Zelta liecību, tie, kuriem vidējais vērtējums ir 8 un augstāks, saņem Sudraba liecības, tie, kuru mācību sasniegumi ir 7 un augstāki, saņem Bronzas liecības, bet tie, kuri būtiski uzlabojuši mācību sasniegumus, saņem Cerību liecību. Visi īpašo liecību saņēmēji tiek ierakstīti pagasta Goda grāmatā par sava pienākuma – mācību – kvalitatīvu veikšanu. Zelta liecību saņēmēji – Baiba Zvilna (8.kl.)  un Reinis Zariņš (6.kl.) tika uzaicināti uz svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja 2.jūnijā. Viņi saņems naudas balvu 25 EUR.

Ar direktora rīkojumu Sudraba liecības saņēma Laura Anna Piterniece (8.kl.), Elva Laurinoviča (7.kl.|), Lāsma Egija Vaičulena (6.kl.), Karīna Griķe un Paula Spriņģe (5.kl.), Niks Linmeijers (4.kl.), Zanda Zariņa (3.kl.), Inguna Sakne un Rauls Sakne (2.kl.). Bronzas liecības Zeltīte Odiņa pasniedza Ancei Grenciņai-Grencionei, Diānai Loginai un Sintijai Romanovai (9.kl.), Gerdai Megijai Gercenai, Dagnei Loginai (8.kl.), Rihardam Gabužam, Norai Ginotei, Dāvidam Laumanim, Beātei Vitkovskai-Kaktiņai (7.kl.), Tomam Freimanim un Dāvidam Kuģinim (6.kl.), Sendijai Spriņģei (5.kl.) un  Marekam Dobrovoļskim (4.kl.). 4 skolēni saņēma Cerību liecības – Katrīna Misjuka (9.kl.), Norberts Bergmanis (8.kl.), Harijs Censonis (7.kl.) un Sidnija Andersone (5.kl.).

Jau otro gadu notiek konkurss starp klasēm par sekmīgāk pabeigto mācību gadu. Šogad ar vidējo vērtējumu 7,82 uzvarēja 5.klase un saņēma balvu – torti. 2.vieta 3.klasei (vidējais vērtējums 6,86) un 3.vieta 9.klasei ar vidējo vērtējumu 6,74.

Mācību gads beidzies. Lai darbīgas un jaukas brīvdienas!

 
Mūsējie dejo starpnovadu dziesmu un deju dienā Jaunjelgavā Drukāt E-pasts
Trešdiena, 25 maijs 2016 14:01

dejo2

21.maijā jau no agra rīta 1.-3.klašu deju kolektīvs kopā ar savu vadītāju Silviju Ivanovu devās uz Jaunjelgavu, lai piedalītos dziesmu  un deju dienā “Man stāstīja Daugaviņ”. Visu dienu notika kopmēģinājumi, tad …ietērpšanās taututērpos un iekļaušanās kopīgā deju rakstā ar Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas deju kolektīviem. Krāšņi un skanīgi svētki. Dalība tajos mūsējiem bija pirmais lielais piedzīvojums.

 
Ekskursija uz Lietuvu Drukāt E-pasts
Svētdiena, 22 maijs 2016 07:01

skslaukis

Maija pirmajā nedēļas nogalē Mazzalves pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Lietuvu.Pēc ilga un pietiekami nogurdinoša pārbrauciena  pāri visai Lietuvas vidienei pirmā pietura bija Dino Park, kurš darbojas pavisam nesen.Tur ekskursantus sagaidīja dinozauru atveidojumi gandrīz dabiskajā lielumā, kas arī kustējās un rēca.Apmeklētāji šeit varēja nodoties  izbraucienam mašīnās gan pa laukumu, gan pa nelielu ezeriņu, bet visaizraujošākā bija 5D filma. Vēlāk mūsu ceļš veda uz Klaipēdas pilsētu,kur devāmies ekskursijā pa vecpilsētu. Tad ar prāmi pārcēlāmies uz Delfināriju, kur vērojām patiesi aizraujošu delfīnu un viņu treneru priekšnesumu. Pēc tam mūs atkal gaidīja mājupceļš. Diena bija piesātināta un iespaidiem bagāta un,cerams, arī atmiņā paliekoša.

                                                     

S. Lozina.

 


8 lapa no 55