mazzalve
Zapiņu saiets Ērberģes muižā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 maijs 2016 18:31

zapini

Sestdien, 14.maijā, ap pusdienlaiku Ērberģes centram cauri uz Ērberģes muižu tā ar šiku izbrauca gara ZAZ markas automašīnu rinda. Pie stūres galvenokārt gados jauni šoferi ar pavadonēm. 19 zapiņi nostājās skaistā rindā muižas priekšā. Te viņus sagaidīja krietns interesentu pulciņš, un katrs zapiņa īpašnieks lepni un ar humoru atbildēja uz interesentu jautājumiem un labprāt stāstīja par savu auto.

Tad visiem zapiņu saieta dalībniekiem bija iespēja iziet Ērberģes Leģendu taku, tikties ar muižas Raganu, barona Hāna sievu Marī un Zilo dāmu. Neiztika bez nākotnes zīlēšanas un dažādām ēverģēlībām.

Bija intersanti gan ērberģiešiem, gan zapiņu īpašniekiem.

 
Pēdējā zvana un žetonu pasniegšanas pasākums Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 13:38

9pzv

 

Piektdien, 13.maijā, pl.13.00 skolas pagalmā zem ozola pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji. Sākās Pēdējā zvana pasākums 9.klases skolēniem. Pirmklasnieki ar īpašu atbildību skolasbiedru pulkā ieveda devītos. Gaviļniekus uzrunāja skolas direktors, pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, tad sekoja asprātīgi apsveikumi un laba vēlējumi no skolasbiedriem.

Pēc šī pasākuma 1.klases skolēns Kristiāns Bardi iezvanīja pēdējo zvanu Mazzalves pamatskolā  9.klases skolēniem. Pirmklasnieki aizveda devītos uz kamīnzāli, kur sākās koncerts – sirsnīgs, asprātīgs un mīļš. Devītie gan dejoja, gan dziedāja, gan runāja dzeju, gan muzicēja kopā ar visiem skolas pašdarbības kolektīviem.

Pēc koncerta skolas direktors pasniedza devītajiem skolas žetonus kā piederības zīmi Mazzalves pamatskolai. Šogad žetonus saņēma 8 9.klases skolēni. Vienmēr atcerēties savu skolu un veiksmīgi nokārtot eksāmenus saviem audzēkņiem vēlēja arī 9.klases audzinātāja Silvija Ivanova. Viņa dāvāja devītajiem Labos vārdus, ko viņi viens otram bija uzrakstījuši kādā audzinātāja stundā.

Pēc pasākuma devītie, viņu vecāki un skolotāji kādu brīdi uzkavējās kamīnzālē pie kafijas tases.

 

 
Mūsējie labi startē vieglatlētikā Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:14

6.maijā Mazzalves pamatskolas vieglatlētu komanda piedalījās Vecumnieku novada sporta skolas organizētajās vieglatlētikas sacensībās. Daudzi skolēni atgriezās ar diplomiem par izcīnītajām godalgotajām vietām. 2.klases skolnieks Rauls Sakne izcīnīja 1.vietu 800 m skriešanā, Ingunai Saknei 2.vieta 500 m distancē. 3.klases skolniecei Zandai Zariņai 1.vieta 500 m skriešanā. 4.klases skolēnam Nikam Linmeijeram 3.vieta tāllēkšanā. 6.klases skolēnam Tomasam Alenam Griškevičam 1. vieta 60 m barjerskrējienā un 2.vieta 100 m skriešanā. 8.klases skolniecēm Evelīnai Ūzanei 3.vieta 100 m skriešanā, Baibai Zvilnai 3.vieta 800 m skriešanā.9.klases skolēniem Sintijai Romanovai 2.vieta 800 m skriešanā, Rolandam Rubinam 2.vieta 60 m barjerskriešanā un 3.vieta 100 m skriešanā.

Skolēniem un sporta skolotājam par labiem sasniegumiem sportā saņēma direktors ar rīkojumu izteica atzinību.

Lai veiksmīgi arī turpmākie starti!

 
Zibensviktorīna par Eiropas Savienību Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:06

eurd

9.maijā atzīmē Eiropas dienu. Mazzalves pamatskolā šai datumā notika zibensviktorīna, kurā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu un Eiropas Savienību. Skolēnu zināšanas izrādījās labas. Uz visiem skolotājas Žannas Miezītes uzdotajiem jautājumiem tika rastas atbildes, bet visātrāk un vispareizāk atbildēja 6.klases skolēni Ričards Miklāvs un Reinis Zariņš. Viņi saņēma galveno balvu – šokolādes, bet katrs, kurš atbildēja pareizi uz kādu no jautājumiem, saņēma kartīti ar 20 eiro attēlu, kur redzamidažādie iestrādātie aizsardzības mehānismi šai naudas zīmei.

Viktorīna papildināja skolēnu zināšanas par Eiropu un Eiropas Savienību.

 
Ģimeņu dienas koncerts Mazzalvē Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 13:35

Koncerts10.maijā Mazzalvē svinēja Mātes un Ģimenes dienu. Rīta pusē koncertu savām māmiņām un tētiem veltīja piecgadnieki un sešgadnieki. Tā bija mīļa uzstāšanās ar mīklu minēšanu.

Pēcpusdienā visi pulcējās pagasta zālē, lai noskatītos un noklausītos Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīvu un Mazzalves pamatskolas kolektīvu priekšnesumus. Skolēni dejoja (vadītāja S.Ivanova), dziedāja (vadītāja K.Ozoliņa)  un runāja dzeju (sagatavoja skolotāja S.Lisovska). Bija patīkami, ka koncerts bija kupli apmeklēts.

 
Sacenšas sākumskolēni Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:11

olimpd

Jau gandrīz  vasarīgajā 5. maija dienā Mazzalves pamatskolā notika tradicionālā starpnovadu kombinētā olimpiāde 1.-4. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 37 skolēni no Sproģiem, Rites, Viesītes, Neretas un Mazzalves.

Olimpiādes uzdevumus sastādīja Mazzalves pamatskolas skolotājas Agita Sirsniņa, Anda Freimane un Vita Zeltiņa. Veicamie uzdevumi bija sadalīta trīs daļās: pirmajā-uzdevumi matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās, otrajā daļā bija radošs uzdevumspagatavot apsveikumu  iepriekš izlozētam oimpiādes dalībniekam,bet trešajā - viktorīna ,,Mana Latvija”, kur skolēni vēroja uz ekrāna slaidus un noteica pareizo atbildi, tā parādot savas zināšanas dabas zinībās.

Mazzalves pamatskola ir arī muiža, tāpēc no rīta olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus skolas kamīnzālē uzrunāja  Zilā dāma un novēlēja olimpiādes dalībniekiem veiksmi un radošu garu. Arī pēcpusdienā pēc krietni padarīta darba, kamēr skolotāji izvērtēja olimpiādes darbus, paši olimpiādes dalībniekigalma dāmu (8.klases skolnieču Dagnes Loginas un Baibas Zvilnas) pavadībā izzināja Mazzalves pamatskolas vēsturi,izmērīja  pie skolas augošo kuplo ozolu, muižas parkā noklausījās dažas leģendas, ar kurām bagāta Ērberģes muiža un tās apkārtne, un uzspēlēja jautras spēles.

Pēcpusdienā Zilā dāma pateicās visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos  un skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā. Viņa pasniedza arī diplomus un atzinības rakstus visveiksmīgākajiem olimpiādes dalībniekiem.Un šoreiz tie bija 1.klašu grupā -

1.vieta     Elīnai Regutei    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

1.vieta     Artūram Brunovskim    Viesītes vsk.

2.vieta     Linardam Aldiņam    Viesītes vsk.

3. vieta    Kristiānam NikamŪzuliņam    Viesītes vsk.

Atzinība  Sanijai Sasai    Rites p-sk. un 

 Amandai Bruzgulei    Viesītes vsk.

2klašu grupā -

1.vieta   Paulīnai Ratniecei    Viesītes vsk.

1. vieta    Raulam Saknem     Mazzalves p-sk.

2.vieta    Nikam Šadeikam     Viesītes vsk.

3. vieta    Robertam Mačekam    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Ingunai Saknei   Mazzalves p-sk.

 

3. klašu grupā -

1. vieta    Lindai Sasai   Rites p-sk.

2. vieta    Zandai Zariņai    Mazzalves p-sk.

2. vieta    Kitijai Semjonovai    Rites p-sk.

3. vieta    Raivim Sprostiņam   Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

3. vieta    Lilitai Davidenei    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Mārcim Adrianam Prodniekam   Viesītes vsk.

4. klašu grupā -

1.vieta    Nikam Linmeijeram   Mazzalves p-sk.

2.vieta    Nilam Kļaviņam    Viesītes vsk.

3. vieta    Sanijai Betkerei   Viesītes vsk.

Atzinība    RaineramDaibem un

Paulai Eglītei  Viesītes vsk.

 

Visi šķīrāmies ar domu satikties atkal nākamgad Rites pamatskolā. Lai visiem veicas!

 

Mazzalves pamatskolas skolotāja Vita Zeltiņa

 
Beāte Neretas novada vokālistu konkursā dzied pašsacerētu dziesmu Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:04

beate

29.aprīlī Neretas kultūras namā pulcējās gan jaunieši, gan pieredzējuši ļaudis, lai piedalītos novada vokālistu konkursā “Dziesmu virpulī”. Konkursantu uzstāšanos vēroja arī kupls atbalstītāju pulks.

Mūsu skolas 7.klases skolniece Beāte Vitkovska-Kaktiņa konkursā 11 -18 gadu vecuma grupā uzstājās ar savu dziesmu, kurai viņa sacerējusi gan vārdus angļu valodā, gan mūziku. Beāte pati spēlēja dziesmai klavieru pavadījumu. Savā vecuma grupā Beāte ieguva 2.vietu (par Beātes sniegumu žūrijas komisija teica labus vārdus, īpaši uzteicot drosmi un uzdrīkstēšanos).

Lai arī turpmāk Beātei ir radošs laiks, lai netrūkst uzņēmības un uzdrīkstēšanās! 

 


9 lapa no 55