mazzalve
Mazzalvē atklāta slidotava Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:12

1slido

Jau tradicionāli ziemas mēnešos Mazzalves pamatskolas priekšā zem ozola volejbola laukumi pārtop par slidotavu. Skolas darbinieki Gvido Drevinskis un Raivis Zembergs gādā, lai laukums allaž būtu kārtībā. Skolai, pateicoties Luksemburgas latviešu kopienas ziedojumiem, ir iegādātas slidas un hokeja vārtsarga aprīkojums. Slidotavā tiek organizētas sporta stundas (notiek slidotmākas apguve, tiek spēlēts hokejs, organizētas dažādas stafetes), gan bērni, gan pieaugušie izmanto slidotavu pēc stundām un vakarā. Tas ir labs un veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.

Žanna Miezīte

 

 
Svētku atskaņas Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 janvāris 2017 19:00

memelevsac

Otrdien, 10.janvārī, Mazzalves pamatskolas 5 un 6 gadīgie bērni uzņēma mīļus ciemiņus - SAC ''Mēmele'' klientus, centriņa mazos draugus -  1.un 2.klases skolniekus, kā arī pagasta pārvaldes vadītāju Zeltīte Odiņu.
Ziemassvētki sagaidīti un pavadīti, bet sirdī vēl daudz mīļuma, dalīsimies! Bērni savus ciemiņus priecēja ar muzikālu izrādi ''Ziemassvētki nāk''. Pēc izrādes gājām rotaļās. Dalījāmies ar prieku dažādās tās izpausmēs, smaidījām, dziedājām, lustējāmies.
Paldies SAC ''Mēmelei'' par tik dāsno cienastu, paldies Z. Odiņai, paldies bērnu vecākiem par atbalstu tērpu tapšanā!

                                                         

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

 

 
Pirmsskolēni atrod Ziemassvētkus Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:05

ziemkonc

Decembra nogalē Ziemassvētkus meklēt tematiskajā uzvedumā “Kā meža dzīvnieki Ziemassvētkus meklēja” devās Mazzalves pamatskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni kopā ar savām skolotājām Aiju Dārziņu un Kristīni Ozoliņu un auklīti Ingu Lapiņu. Meklējumos bija gan jaukas dziesmiņas ar kustībām, gan rotaļdejas, gan nelieli skečiņi, gan dzeja. Visu to vērot bija aicināti bērnu vecāki un skolas vadība. Maskās ģērbtajiem pirmsskolēniem uzvedumā bija pirmā lielākā uzstāšanās. Tā izdevās. Par to liecināja vecāku aplausi un labsirdīgie smaidi.

Katrs bērns bija sagatavojis vecākiem jaukas dāvaniņas Ziemassvētkos un tās ar īpašu sirsnību pasākuma noslēgumā pasniedza vecākiem. Savukārt paši (kā jau Ziemassvētkos pieklājas).saņēma saldumu pakas. Visus bērnus un viņu vecākus Ziemassvētkos sveica arī skolas direktors Aivars Miezītis.

Žanna Miezīte

 
Radošās darbnīcas Mazzalves skolā Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 29 decembris 2016 19:25

 Radosas darbnicas

Jau par tradīciju kļuvis 1.semestra pēdējā dienā Mazzalves pamatskolā organizēt radošās darbnīcas. Tās notika arī šogad. Skolēniem bija iespēja apgūt jaunas iemaņas, radoši izpausties 5 darbnīcās – koka darbnīcu vadīja mājturības skolotājs Kaspars Baltacis, stikla darbnīcu - sākumskolas skolotāja Agita Sirsniņa, deju darbnīcu - skolotāja Sandra Lozina, suvenīru darbnīcu - pirmsskolas skolotāja Baiba Dambrāne, apsveikumu darbnīcu - pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa. Koka darbnīcā darbojās skolas zēni, viņi no pagalēm izgatavoja skaistas rotaļu mašīnas, ko uzdāvāja pirmsskolas bērniem, lai grupiņās ir interesanti spēlēties brīvajos brīžos. Stikla darbnīcā ar dziju tika aptītas stikla pudeles, tā izveidojot skaistas vāzes. Tās skolēni dāvās sev tuviem cilvēkiem Ziemassvētkos. Suvenīru darbnīcā kopā ar skolotāju Baibu Dambrāni no dzijas izgatavoja skaistas Ziemassvētku eglītes podiņā. Ar tām bērni solījās Ziemassvētkos pārsteigt māmiņas. Arī apsveikumu darbnīcā izgatavotās krāšņās apsveikuma kartītes skolēni dāvās mājiniekiem Ziemassvētkos. 2 stundu laikā meitenes kopā ar skolotāju Sandru Lozinu iestudēja brīnišķīgu deju, ar ko priecēja visus radošo darbnīcu dalībniekus.

Skolēni un skolotāji atzīst, ka radošās darbnīcas ir labs veids, kā saliedēt skolēnus, jo viņi strādā jauktās grupās, bērni apgūst jaunas prasmes, un paveiktais darbs sagādā gandarījumu.

Paldies bērniem par skaistajiem darbiem un skolotājiem – darbnīcu vadītājiem – par idejām!

FOTO>

 
Svinīgā pieņemšana pie direktora Zvaigznes dienā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 janvāris 2017 20:08

teicamb

Zvaigznes dienā tradicionāli Mazzalves pamatskolā tiek aicināti kopā ar vecākiem tie skolēni, kuri 1.semestri beiguši ar Zelta, Sudraba, Bronzas vai Cerību liecību, čaklākie  lasītāji un skolēni, kuriem  ir augsta darba kultūra, kā arī skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā. Šogad gandrīz puse Mazzalves skolēnu bija izpelnījušies aicinājumu uz svinīgo pieņemšanu pie direktora. Tas ir patīkami, ka skolēni sevi pozitīvi pierāda mācībās vai kādā citā jomā.

Visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Aivars Miezītis. Viņš vēlēja arī turpmāk šiem skolēniem uzcītību un panākumus, izteica atzinību vecākiem par sadarbību ar skolu, pateicās vecākiem par labu bērnu audzināšanu. Katrs skolēns saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstu un kopā ar vecākiem un skolas direktoru nofotografējās pie skolas eglītes.

Klātesošajiem labu vēlēja arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora vietniece Viktorija Trukša. Neretieši sniedza nelielu koncertu, kurā uzstājās ģitāristi, meiteņu vokālais ansamblis, skolēni runāja dzeju un vijoli spēlēja meitene no Vācijas, kura šogad apmaiņas programmā mācās Neretas vidusskolā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pārstāvji tikās ar 7.-9.klašu skolēniem un iepazīstināja viņus ar savu skolu, ar iespējām, ko piedāvā Neretas vidusskola.

Sekoja cienāšanās un sarunas neformālā gaisotnē.

Žanna Miezīte

 
Ziemassvētku pasākums 2016 Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 29 decembris 2016 19:45

DSC 9300

20. decembrī Mazzalves pamatskolā pulcējās 1. – 9. klašu skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki uz Ziemassvētku ieskaņas uzvedumu “Zaķis, kurš prata skaitīt…”

Pasākums sākās ar svinīgo skolas direktora uzrunu un apsveikumu gaidāmajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Skolēni, kuri ar pedagoģiskās padomes lēmumu tika izvirzīti uz svinīgo pieņemšanu pie direktora Zvaigznes dienā, saņēma ielūgumus uz šo pasākumu. Tie ir bērni, kuriem, 1.semestri noslēdzot, mācību sasniegumi ir 9 un augstāk balles (viņi saņem Zelta liecību), tie, kuriem ir vidējais vērtējums 8 un vairāk balles (viņi saņem Sudraba liecību), tie, kuru mācību sasniegumi ir virs 7 ballēm (viņi saņem Bronzas liecību), un tie, kuru mācību sasniegumi ir būtiski uzlabojušies (viņi saņem Cerību liecību). Ziemassvētkos Zelta liecības saņēma Baiba Zvilna (9.klase), Reinis Zariņš (7.klase), Karīna Griķe (6.klase), Ernestīne Baltace (2.klase), Sudraba liecības saņēma Elva Laurinoviča , Beāte Vitkovska – Kaktiņa (8.klase), Lāsma Egija Vaičulēna (7.klase), Paula Spriņģe (6.klase), Niks Linmeijers (5.klase), Zanda Zariņa (4.klase), Inguna Sakne, Rauls Sakne (3.klase), Niks Ašmanavičs, Krista Kubliņa (2.klase), Bronzas liecības saņēma Gerda Megija Gercēna, Laura Anna Piterniece, Dagne Logina (9.klase), Dāvids Laumanis, Nora Ginote, Alise Smaida Spriņģe (8.klase), Toms Freimanis (7.klase), Sendija Spriņģe (6.klase), Mareks Dobrovoļskis (5.klase), Viktorija Baltace (4.klase), Cerību liecības saņēma Evelīna Ūzane (9.klase),  Elīna Liepa, Harijs Censonis, Dāvids Kuģinis (7.klase), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (5.klase|), Diāna Veiskate (4.klase), Elija Gabuža (3.klase).

Lasīt tālāk...
 
Sākumskolēni piedalās puzuru veidošanas konkursā Drukāt E-pasts
Otrdiena, 27 decembris 2016 21:12

Puzurs

Novembra mēnesī Mazzalves pamatskolas e- pastā nonāca šāda vēstule: “1.-4.klašu konkurss mājturībā: “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”. Swedbank kā Dziesmu un deju svētku lieldraugs vēlas parūpēties, lai tautas tradīcijas, prasmes un zināšanas dzīvotu ikdienā un tiktu nodotas tālāk nākamajām paaudzēm. Tāpat vēlamies ieinteresēt jauno paaudzi apgūt latviskās tradīcijas un prasmes. Konkursa mērķis ir paplašināt bērnu redzesloku, apgūt zināšanas par puzura lomu saulgriežu tradīcijās, likt pamatus puzura izgatavošanas iemaņām un attīstīt sadarbošanās prasmes, pacietību un neatlaidību....

Lasīt tālāk...
 


9 lapa no 60