mazzalve
“Latvijas pērle” - Ērberģes muiža Drukāt E-pasts
Svētdiena, 22 maijs 2016 07:05

Neretas novadā ir daudz interesantu vēstures liecību, daudz skaistu, vēsturisku un sakoptu vietuViena no tām ir Ērberģes muiža ar savu dižozolu pie muižas ēkas un teiksmainajām leģendāmLSM radioraidījumu sērijā “Latvijas pērles” ir iekļautsMazzalves pagasta tūrisma darba organizatores Silvijas Lisovskas un Ērberģes novadpētnieka Elmāra Vectirāna stāstījums par Ērberģes muižu un tāsdaudzajām leģendām, stāstījums LSM mājas lapā ilustrēts ar vēstījumupapildinošiem foto attēliem http://www.lsm.lv/lv/raksts/vesture/dzive/latvijas-perles-erberges-muiza-labas-energijas-dizozols-un-zila-dama.a182910/

Jau vairākus gadus mērķtiecīgi esam centušies veicināt Neretas novada atpazīstamībugan izveidojot novada reklāmas bukletus, gan piedaloties ikgadējās tūrisma izstādēs “Balttour”, gan organizējot interesantus pasākumus novada tūrisma objektos, lai attīstītu tūrismu mūsu novadā un tādējādi dotu iespēju attīstīties tūrismu apkalpojošajai uzņēmējdarbībai. Domājams, ka arī šī skaistās Ērberģes muižas, kurā atrodas Mazzalves pamatskola, reklāma Latvijas Sabiedrisko mediju mājas lapā kalpos kā aicinājums mūsapciemot un veicinās tūrisma attīstību pagastā.

 

Žanna Miezīte

 
Ekskursija uz Lietuvu Drukāt E-pasts
Svētdiena, 22 maijs 2016 07:01

skslaukis

Maija pirmajā nedēļas nogalē Mazzalves pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Lietuvu.Pēc ilga un pietiekami nogurdinoša pārbrauciena  pāri visai Lietuvas vidienei pirmā pietura bija Dino Park, kurš darbojas pavisam nesen.Tur ekskursantus sagaidīja dinozauru atveidojumi gandrīz dabiskajā lielumā, kas arī kustējās un rēca.Apmeklētāji šeit varēja nodoties  izbraucienam mašīnās gan pa laukumu, gan pa nelielu ezeriņu, bet visaizraujošākā bija 5D filma. Vēlāk mūsu ceļš veda uz Klaipēdas pilsētu,kur devāmies ekskursijā pa vecpilsētu. Tad ar prāmi pārcēlāmies uz Delfināriju, kur vērojām patiesi aizraujošu delfīnu un viņu treneru priekšnesumu. Pēc tam mūs atkal gaidīja mājupceļš. Diena bija piesātināta un iespaidiem bagāta un,cerams, arī atmiņā paliekoša.

                                                     

S. Lozina.

 
Pēdējā zvana un žetonu pasniegšanas pasākums Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 13:38

9pzv

 

Piektdien, 13.maijā, pl.13.00 skolas pagalmā zem ozola pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji. Sākās Pēdējā zvana pasākums 9.klases skolēniem. Pirmklasnieki ar īpašu atbildību skolasbiedru pulkā ieveda devītos. Gaviļniekus uzrunāja skolas direktors, pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, tad sekoja asprātīgi apsveikumi un laba vēlējumi no skolasbiedriem.

Pēc šī pasākuma 1.klases skolēns Kristiāns Bardi iezvanīja pēdējo zvanu Mazzalves pamatskolā  9.klases skolēniem. Pirmklasnieki aizveda devītos uz kamīnzāli, kur sākās koncerts – sirsnīgs, asprātīgs un mīļš. Devītie gan dejoja, gan dziedāja, gan runāja dzeju, gan muzicēja kopā ar visiem skolas pašdarbības kolektīviem.

Pēc koncerta skolas direktors pasniedza devītajiem skolas žetonus kā piederības zīmi Mazzalves pamatskolai. Šogad žetonus saņēma 8 9.klases skolēni. Vienmēr atcerēties savu skolu un veiksmīgi nokārtot eksāmenus saviem audzēkņiem vēlēja arī 9.klases audzinātāja Silvija Ivanova. Viņa dāvāja devītajiem Labos vārdus, ko viņi viens otram bija uzrakstījuši kādā audzinātāja stundā.

Pēc pasākuma devītie, viņu vecāki un skolotāji kādu brīdi uzkavējās kamīnzālē pie kafijas tases.

 

 
Mūsējie labi startē vieglatlētikā Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:14

6.maijā Mazzalves pamatskolas vieglatlētu komanda piedalījās Vecumnieku novada sporta skolas organizētajās vieglatlētikas sacensībās. Daudzi skolēni atgriezās ar diplomiem par izcīnītajām godalgotajām vietām. 2.klases skolnieks Rauls Sakne izcīnīja 1.vietu 800 m skriešanā, Ingunai Saknei 2.vieta 500 m distancē. 3.klases skolniecei Zandai Zariņai 1.vieta 500 m skriešanā. 4.klases skolēnam Nikam Linmeijeram 3.vieta tāllēkšanā. 6.klases skolēnam Tomasam Alenam Griškevičam 1. vieta 60 m barjerskrējienā un 2.vieta 100 m skriešanā. 8.klases skolniecēm Evelīnai Ūzanei 3.vieta 100 m skriešanā, Baibai Zvilnai 3.vieta 800 m skriešanā.9.klases skolēniem Sintijai Romanovai 2.vieta 800 m skriešanā, Rolandam Rubinam 2.vieta 60 m barjerskriešanā un 3.vieta 100 m skriešanā.

Skolēniem un sporta skolotājam par labiem sasniegumiem sportā saņēma direktors ar rīkojumu izteica atzinību.

Lai veiksmīgi arī turpmākie starti!

 
Zapiņu saiets Ērberģes muižā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 16 maijs 2016 18:31

zapini

Sestdien, 14.maijā, ap pusdienlaiku Ērberģes centram cauri uz Ērberģes muižu tā ar šiku izbrauca gara ZAZ markas automašīnu rinda. Pie stūres galvenokārt gados jauni šoferi ar pavadonēm. 19 zapiņi nostājās skaistā rindā muižas priekšā. Te viņus sagaidīja krietns interesentu pulciņš, un katrs zapiņa īpašnieks lepni un ar humoru atbildēja uz interesentu jautājumiem un labprāt stāstīja par savu auto.

Tad visiem zapiņu saieta dalībniekiem bija iespēja iziet Ērberģes Leģendu taku, tikties ar muižas Raganu, barona Hāna sievu Marī un Zilo dāmu. Neiztika bez nākotnes zīlēšanas un dažādām ēverģēlībām.

Bija intersanti gan ērberģiešiem, gan zapiņu īpašniekiem.

 
Ģimeņu dienas koncerts Mazzalvē Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 13:35

Koncerts10.maijā Mazzalvē svinēja Mātes un Ģimenes dienu. Rīta pusē koncertu savām māmiņām un tētiem veltīja piecgadnieki un sešgadnieki. Tā bija mīļa uzstāšanās ar mīklu minēšanu.

Pēcpusdienā visi pulcējās pagasta zālē, lai noskatītos un noklausītos Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīvu un Mazzalves pamatskolas kolektīvu priekšnesumus. Skolēni dejoja (vadītāja S.Ivanova), dziedāja (vadītāja K.Ozoliņa)  un runāja dzeju (sagatavoja skolotāja S.Lisovska). Bija patīkami, ka koncerts bija kupli apmeklēts.

 
Sacenšas sākumskolēni Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 maijs 2016 10:11

olimpd

Jau gandrīz  vasarīgajā 5. maija dienā Mazzalves pamatskolā notika tradicionālā starpnovadu kombinētā olimpiāde 1.-4. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 37 skolēni no Sproģiem, Rites, Viesītes, Neretas un Mazzalves.

Olimpiādes uzdevumus sastādīja Mazzalves pamatskolas skolotājas Agita Sirsniņa, Anda Freimane un Vita Zeltiņa. Veicamie uzdevumi bija sadalīta trīs daļās: pirmajā-uzdevumi matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās, otrajā daļā bija radošs uzdevumspagatavot apsveikumu  iepriekš izlozētam oimpiādes dalībniekam,bet trešajā - viktorīna ,,Mana Latvija”, kur skolēni vēroja uz ekrāna slaidus un noteica pareizo atbildi, tā parādot savas zināšanas dabas zinībās.

Mazzalves pamatskola ir arī muiža, tāpēc no rīta olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus skolas kamīnzālē uzrunāja  Zilā dāma un novēlēja olimpiādes dalībniekiem veiksmi un radošu garu. Arī pēcpusdienā pēc krietni padarīta darba, kamēr skolotāji izvērtēja olimpiādes darbus, paši olimpiādes dalībniekigalma dāmu (8.klases skolnieču Dagnes Loginas un Baibas Zvilnas) pavadībā izzināja Mazzalves pamatskolas vēsturi,izmērīja  pie skolas augošo kuplo ozolu, muižas parkā noklausījās dažas leģendas, ar kurām bagāta Ērberģes muiža un tās apkārtne, un uzspēlēja jautras spēles.

Pēcpusdienā Zilā dāma pateicās visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos  un skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā. Viņa pasniedza arī diplomus un atzinības rakstus visveiksmīgākajiem olimpiādes dalībniekiem.Un šoreiz tie bija 1.klašu grupā -

1.vieta     Elīnai Regutei    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

1.vieta     Artūram Brunovskim    Viesītes vsk.

2.vieta     Linardam Aldiņam    Viesītes vsk.

3. vieta    Kristiānam NikamŪzuliņam    Viesītes vsk.

Atzinība  Sanijai Sasai    Rites p-sk. un 

 Amandai Bruzgulei    Viesītes vsk.

2klašu grupā -

1.vieta   Paulīnai Ratniecei    Viesītes vsk.

1. vieta    Raulam Saknem     Mazzalves p-sk.

2.vieta    Nikam Šadeikam     Viesītes vsk.

3. vieta    Robertam Mačekam    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Ingunai Saknei   Mazzalves p-sk.

 

3. klašu grupā -

1. vieta    Lindai Sasai   Rites p-sk.

2. vieta    Zandai Zariņai    Mazzalves p-sk.

2. vieta    Kitijai Semjonovai    Rites p-sk.

3. vieta    Raivim Sprostiņam   Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

3. vieta    Lilitai Davidenei    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Mārcim Adrianam Prodniekam   Viesītes vsk.

4. klašu grupā -

1.vieta    Nikam Linmeijeram   Mazzalves p-sk.

2.vieta    Nilam Kļaviņam    Viesītes vsk.

3. vieta    Sanijai Betkerei   Viesītes vsk.

Atzinība    RaineramDaibem un

Paulai Eglītei  Viesītes vsk.

 

Visi šķīrāmies ar domu satikties atkal nākamgad Rites pamatskolā. Lai visiem veicas!

 

Mazzalves pamatskolas skolotāja Vita Zeltiņa

 


10 lapa no 56