mazzalve
Mazzalvē viesojas skaistkalnieši Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 06 oktobris 2016 19:43

sksk

29.septembrī pēc mācību stundām Mazzalves pamatskolā bija jūtama rosība, jo mazzalvieši gaidīja ciemos Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolas kolēģus. Skaistkalniešiem bija iespēja apskatīt skolas mācību kabinetus, nedaudz izbaudīt skolas kā muižas noskaņas un kopīgā pasākumā ar mazzalviešiem iezīmēt Skolotāju dienas tuvošanos.

Arī Skaistkalnes vidusskola atrodas senā muižas ēkā – daudzas ēkas uzturēšanas, labiekārtošanas  un saglabāšanas problēmas abās skolās ir vienādas. Abās skolās cenšas izcelt senatnīgo. Kolēģi no Skaistkalnes teicās guvuši daudz ideju skolas kabinetu aprīkošanai.

Pasākums norisinājās sirsnīgā, draudzīgā atmosfērā, un abu skolu pedagogi vienojās arī turpmāk sadarboties.

Žanna Miezīte

 
Olimpiskā diena Mazzalves pamatskolā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 03 oktobris 2016 19:11

vingro

23.septembrī visā Latvijā izglītības iestādēs tika organizēta tradicionālā olimpiskā diena. Šogad tā norisinājās volejbola zīmē, tāpēc katra skola no LOK saņēma dāvanu – volejbola bumbu.

Mazzalves pamatskolā tika pacelts olimpiskais karogs un reizē ar visas Latvijas skolēniem plkst.10.00 mazzalvieši vingroja rīta rosmi. (Paldies novada sporta skolotājam par sagatavoto pasākumu!)

Šogad Mazzalves pamatskolā viesojās Londonas un Rio olimpisko spēļu dalībniece, 20 km soļotāja Agnese Pastare, jo viņa ir Mazzalves pamatskolas absolvente un treneris Zigurds Karols bija pirmais, kurš pamanīja Agneses dotības un spītu garo distanču soļošanā. Agnese stāstīja par iespaidiem olimpiskajās spēlēs, par treniņiem, par gūtajiem iespaidiem Brazīlijā, jo pēc olimpiskā starta Agnese vēl 2 nedēļas paceļoja par Brazīliju. Saruna ar Agnesi (kā vienmēr) bija interesanta, aizraujoša un iedvesmojoša.

Katrs olimpiskās dienas dalībnieks saņēma arī LOK sertifikātu par dalību šajā pasākumā.

 
Izlaidums Mazzalvē Drukāt E-pasts
Otrdiena, 14 jūnijs 2016 10:46

9.klase

11.jūnijā Mazzalves pamatskolā pulcējās 9.klases skolēni, viņu vecāki, radi un draugi, lai kopā ar skolotājiem un skolas darbiniekiem nosvinētu izlaidumu. Šogad 9.klasi beidza 8 skolēni. 

Aiz muguras eksāmenu laiks. Šīs klases skolēni sevi parādīja kā patstāvīgus jauniešus ar stabilām zināšanām. Īpaši patīkami bija tas, ka angļu valodā Kārlis Artūrs Ziemelis un Mārcis Girgernsons saņēma augstāko novērtējumu – desmit balles, krievu valodā 10 balles nopelnīja Rolands Rubins. Lieliski! Bija patīkami klausīties arī mutvārdu daļu latviešu valodas eksāmenā un angļu valodas eksāmenā visiem skolēniem. Arī pārējos priekšmetos vērtējumi bija atbilstoši spējām un stabili.

Pēc direktora Aivara Miezīša uzrunas un vēlējuma pareizi izvēlēties savu tālāko izglītības un dzīves karjeru, astoņi absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību. Ance GrenciņaGrencione un Sintija Romanova saņēma skolas Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, Mazzalves pamatskolu absolvējot. Rolands Rubins saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem sportā. Ance GrenciņaGrencione, Rolands Rubins, Mārcis Girgensons un Kārlis Artūrs Ziemelis tika uzteikti par aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē un ekoskolu projektā. Izlaidumā absolventus sveica gan pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, gan pirmā audzinātāja skolotāja Anda Freimane, gan klases audzinātāja Silvija Ivanova, gan skolotāji un meiteņu ansamblis, veltot skaistas dziesmas saviem skolasbiedriem. Ar īpašu veltījumu uzstājās iepriekšējo gadu absolvente Līga Girgensone

Devīto pateicības vārdi vecākiem un ziedi skolotājiem, kopīgi skandēta skolas himna, un …izlaidums izskanējis. Sekoja kopīga fotografēšanās atmiņai par deviņiem kopā pavadītiem gadiem.

 
Skolēni saņem Zelta, Sudraba, Bronzas un Cerību liecības Drukāt E-pasts
Otrdiena, 31 maijs 2016 15:28

lieci

30.maijs ir pēdējā skolas diena pirms skolēnu vasaras brīvdienām. Tradicionāli skolēni šai dienā saņem liecības, bet Mazzalvē ir īpaša tradīcija – pavasarī skolēniem, kuri mācībās guvuši īpašus sasniegumus, liecības pasniedz Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa. Skolēni, kuru sekmes ir augstākas par 9, saņem Zelta liecību, tie, kuriem vidējais vērtējums ir 8 un augstāks, saņem Sudraba liecības, tie, kuru mācību sasniegumi ir 7 un augstāki, saņem Bronzas liecības, bet tie, kuri būtiski uzlabojuši mācību sasniegumus, saņem Cerību liecību. Visi īpašo liecību saņēmēji tiek ierakstīti pagasta Goda grāmatā par sava pienākuma – mācību – kvalitatīvu veikšanu. Zelta liecību saņēmēji – Baiba Zvilna (8.kl.)  un Reinis Zariņš (6.kl.) tika uzaicināti uz svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja 2.jūnijā. Viņi saņems naudas balvu 25 EUR.

Ar direktora rīkojumu Sudraba liecības saņēma Laura Anna Piterniece (8.kl.), Elva Laurinoviča (7.kl.|), Lāsma Egija Vaičulena (6.kl.), Karīna Griķe un Paula Spriņģe (5.kl.), Niks Linmeijers (4.kl.), Zanda Zariņa (3.kl.), Inguna Sakne un Rauls Sakne (2.kl.). Bronzas liecības Zeltīte Odiņa pasniedza Ancei Grenciņai-Grencionei, Diānai Loginai un Sintijai Romanovai (9.kl.), Gerdai Megijai Gercenai, Dagnei Loginai (8.kl.), Rihardam Gabužam, Norai Ginotei, Dāvidam Laumanim, Beātei Vitkovskai-Kaktiņai (7.kl.), Tomam Freimanim un Dāvidam Kuģinim (6.kl.), Sendijai Spriņģei (5.kl.) un  Marekam Dobrovoļskim (4.kl.). 4 skolēni saņēma Cerību liecības – Katrīna Misjuka (9.kl.), Norberts Bergmanis (8.kl.), Harijs Censonis (7.kl.) un Sidnija Andersone (5.kl.).

Jau otro gadu notiek konkurss starp klasēm par sekmīgāk pabeigto mācību gadu. Šogad ar vidējo vērtējumu 7,82 uzvarēja 5.klase un saņēma balvu – torti. 2.vieta 3.klasei (vidējais vērtējums 6,86) un 3.vieta 9.klasei ar vidējo vērtējumu 6,74.

Mācību gads beidzies. Lai darbīgas un jaukas brīvdienas!

 
1.septembris Mazzalves pamatskolā Drukāt E-pasts
Sestdiena, 10 septembris 2016 07:08

 

Zelta pildspalva

Vasara aizsteigusies. Mazzalves skolā tā bijusi darbīga – nometnes, tūristi, dažādi lielāki un mazāki pasākumi…Nu skola ver durvis jaunajam mācību gadam. Mazzalves pamatskolā 94 bērni 2016./2017.mācību gadā katru dienu nāks uz skolu gūt zināšanas.  

1.septembrī uz svinīgo pasākumu skolas kamīnzālē pulcējās skolēni, skolas darbinieki, vecāki. 9.klases skolēni ieveda 8 pirmklasniekus. Apsveikumi, ziedi, laba vēlējumi…Skanīgus sveicienus jaunajā mācību gadā nodeva Beāte Vitkovska – Kaktiņa, nospēlējot un nodziedot skolasbiedriem un vecākiem pašsacerētu dziesmu, un Rihards Gabužs atskaņoja skaņdarbu, pūšot eifoniju, Paula Spriņģe bija sagatavojusi īpašu novēlējumu skatuves runas priekšnesumā.

Skolas kolektīvs (skolēni, skolotāji un vecāki) ar ziediem sveica tos skolotājus, kuri saņēma “zelta pildspalvas” par izcili starpnovadu olimpiādēm sagatavotiem skolēniem, un skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā olimpiādēs ieguvuši 1.vietu. “Zelta pildspalvas” saņēma Silvija Ivanova, Vita Zeltiņa, Anda Freimane, Daiga Pabērza un Kaspars Baltacis, “Lielo pūci” saņēma 9.klases skolniece Baiba Zvilna par sekmīgu startu matemātikas un mājturības olimpiādēs, 6.klases skolniece Karīna Griķe par panākumiem matemātikas olimpiādē, 5.klases skolnieks Niks Linmeijers un 3.klases skolnieks Rauls Sakne par panākumiem kombinētajā olimpiādē un 9.klases skolnieks Norberts Bergmanis par labu startu mājturības olimpiādē.

Skolas kolektīvs sirsnīgi sveica skolas direktoru Aivaru Miezīti, kurš Mazzalves pamatskolā kā direktors nostrādājis jau 30 gadus un teica paldies par ieguldījumu skolas izaugsmē.

Skanot pirmklasnieku ieskandinātajam skolas zvanam, visi devās uz tradicionālo fotografēšanos skolas pagalmā un uz klases stundu, lai pārrunātu visu vasarā izjusto, lai sagatavotos jaunajam darba cēlienam 2016./2017.mācību gadā.

Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

 

Žanna Miezīte

 
Mazzalvē viesojas izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis Drukāt E-pasts
Otrdiena, 07 jūnijs 2016 11:20

56

2.jūnijā Mazzalves pamatskolu apciemoja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Uz tikšanos ar ministru Mazzalves pamatskolā ieradās visu novada izglītības iestāžu – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas, Sproģu pamatskolas, Mazzalves pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš’” – pārstāvji, lai iztaujātu ministru par pedagogus interesējošiem jautājumiem.

Klātesošos uzrunāja Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis nedaudz raksturoja situāciju izglītībā Neretas novadā. Izmantojot iespēju, ka novadā viesojas izglītības un zinātnes ministrs, vizīte sākās ar svinīgu pasākumu – Atzinības rakstu un naudas balvu pasniegšanu tiem 16 Neretas novada izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums ir 9 un augstāks. Apsveikuma vārdus un Atzinības rakstus no ministra K.Šadurska rokām saņēma arī Mazzalves pamatskolas 8.klases skolniece Baiba Zvilna un 6.klases skolnieks Reinis Zariņš, domes priekšsēdētājs A.Kviesis pasniedza naudas balvas.

Sekoja ministra stāstījums par izglītības reformas virzību, par esošajām problēmām izglītības sistēmā. Skolu vadītāji uzdeva jautājumus par algu reformu, L.Grebska izteica priekšlikumus skolu direktoru darba samaksas jautājumu risināšanā, uzsvēra, ka nav pareizi visu finansējumu (līdz ar to arī vidusskolu pastāvēšanu) reducēt tikai uz skolēnu skaitu, nepieciešams ņemt vērā izglītības iestādē sniegtās izglītības kvalitāti. A.Miezītis izteica sarūgtinājumu par sabiedriskajos masu medijos izskanējušo domu, ka izglītība laukos nav tik kvalitatīva kā pilsētās un argumentēja šī apgalvojuma kļūdainumu, uzsverot, ka Neretas novadā ir kvalitatīva izglītība, par ko liecina izglītojamo sasniegumi, profesionāli pedagogi un ļoti mūsdienīga mācību vide.A.GrenciņaGrencione akcentēja domu, ka par skolas darba kvalitāti un pastāvēšanas lietderību atbildība vairāk jāuzņemas skolu akreditācijas komisijām. I.Jakovčika iztaujāja ministru par pirmsskolas izglītības likteni, un ministrs solīja, ka ar 2017.gada janvāri tiks rasts finansējums četrgadīgo bērnu izglītošanai, bet ar 2018.gadu, domājams, visu pirmsskolas izglītību varētu finansēt valsts, nododot pašvaldībām brīvpusdienu nodrošinājuma funkciju. Dz.Noreika atzina, ka tik mazās skolās, kāda ir Sproģu pamatskola, grūti nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai cik kvalificēts un radošs ir pedagogu kolektīvs, un uzsvēra, ka valstī ir jādomā par vienmērīgu valsts attīstību, lai lauki nenoplicinātos. Tika pārrunātas arī speciālo skolu problēmas, augstskolu problēmas. 

Pēc sarunas ar pedagogiem ministrs pabija vairākos Mazzalves pamatskolas mācību kabinetos un atzina, ka tie ir mūsdienīgi, moderni un labi aprīkoti. K.Šadurskis īpaši uzteica gaumīgi veidoto skolas vidi, sakopto apkārtni.

Pēc nelielas sarunas ar pašvaldības vadību pie kafijas tases vēl dažas foto pie trīsarpussimtgadīgāĒrberģesozola, un ministra vizīte Neretas novadā noslēdzās ar savstarpēju sapratni un domu par ministrijas un skolu sadarbību.

Žanna Miezīte


 
Latvijas veselības nedēļa Mazzalvē Drukāt E-pasts
Piektdiena, 27 maijs 2016 14:05

dvielubols velo

23.-29.maijā Latvijā daudzi novadi iesaistījās tradicionālajā Latvijas Veselības nedēļā. Arī Mazzalvē visa nedēļa bija saplānota ar dažādām sportiskām aktivitātēm, jo sports un aktīvs dzīvesveids ir drošākais ceļš uz veselību. Vairums sportotāju bija Mazzalves pamatskolas skolēni, bet viņiem pievienojās arī pieaugušie – skolotāji, skolas darbinieki, vecāki, pagasta ļaudis. Visu nedēļu ap Ērberģes muižu dažādās aktivitātēs iesaistījās ap 100 dalībnieku – spēlēja dvieļu bolu, futbolu, volejbolu, skrēja netradicionālās stafetēs, spēlēja tenisu, brauca ar velosipēdiem. Paldies sporta skolotājam Agrim Saknem un Mazzalves pagasta sporta darba organizatoram Gundaram Ziemelim par pārdomāti novadītajiem sporta pasākumiem!

Žanna Miezīte

 


10 lapa no 57