Mazzalves pamatskola nominēta dalībai jaunā mācību satura aprobācijā Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 13 marts 2017 06:27

pr ES logo

 Mazzalves psk pedag 2015

 

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra realizētā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalīsies projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā. Seminārs pulcināja teju 200 dalībniekus, un šī bija pirmā reize, kad pilotskolu vadītāji sanāca vienkopus. Vienlaikus šis seminārs bija pirmais praktiskais solis tikko uzsāktajā divusgadus garajā posmā, kad skolās tiks rosināts meklēt jaunu pieeju un dažādot metodes, lai skolēniem palīdzētu

efektīvāk apgūt attiecīgās prasmes.

Līdzās informācijai par aprobācijas norisi un mācīšanas pieejas izmaiņām, dalībniekiem bija iespēja, piedaloties darbnīcās, praksē redzēt un piedzīvot t.s. caurviju pielietošanu darbībā jeb to integrāciju mācību procesā. Kā atzīmēja projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “pilotskolām projektā ir ļoti

nozīmīga loma, vienām no pirmajām sistemātiski skolas līmenī plānojot un īstenojot mācīšanas pieejas maiņu. Aprobācijas mērķis - sadarbībā ar pilotskolu vadību un pedagogiem radīt labās prakses piemērus, kā skolās attīstīt un veidot skolotāju sadarbību, organizēt mācības, lai būtu vairāk iespēju veikt integrētus uzdevumus, darboties praktiski un mācoties saņemt tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz pilnveidot savas prasmes ilgtermiņā.” Ievadseminārs ir sākums aktīvam aprobācijas procesam, kurā līdz pat 2019.gada 30.maijam notiks intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām. Šajā laikā pilotskolu komandas piedalīsies mācībās gan klātienē, gan attālināti; regulāri tiksies savstarpēji skolā, lai kopīgi plānotu un īstenotu mācību darbu attiecīgās klašu grupas skolēniem, izmēģinot jaunas sadarbības, mācību darba organizācijas, skolēnu snieguma vērtēšanas formas; saņems individualizētu atbalstu no projekta komandas; sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura dokumentiem, metodiskajiem un mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides programmu kvalitāti; dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses piemēriem.

Mazzalves pamatskolā ir izveidotas 3 skolotāju komandas – pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas -, kuras veidos pozitīvo pieredzi valsts mērogā jaunai pieejai mācību procesam.

Žanna Miezīte

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 13 marts 2017 07:40