Kas es varu būt? Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 04 decembris 2017 00:00

nap ES logo

23.decembrī Mazzalves skolā 3 nodarbības karjeras jomā vadīja pieredzējusī diplomētā karjeras speciāliste, personības izaugsmes trenere Jolanta Priede.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību mērķis bija rosināt apgūt prasmes un iemaņas izzināt sevi kā personību un atbilstošai tai izvirzīt savus karjeras mērķus. Nodarbībās piedalījās 1.-3.klases (25 skolēni) un 7.-9.klases (33 skolēni).

Mazāko klašu skolēni, multiplikāciju tēlu ietekmēti, tika rosināti domāt par savu spēju un prasmju piemērotību konkrētai profesijai. J. Priedes vadīti, viņi paši sprieda, izteicās un pieņēma lēmumu. Nodarbības beigās katrs skolēns varēja izteikties par gūtajām atziņām un savām iecerēm darba izvēlē. Saruna bija nepiespiesta un radoša, nodarbību beidzot, mazās meitenes pasniedzēju pat samīļoja.

Vecāko klašu skolēni, pirmkārt, guva pieredzi no pašas Jolantas Priedes kā personības. Speciālistes valoda un jautājumi bija vērsti uz to, lai skolēni nonāktu pie izpratnes par savu piemērotību izvēlētajai profesijai. Lektore ar piemēriem stāstīja par jauniešu kļūdām un stereotipiem, izvēloties profesiju. Jau agri skolas solā jāsaprot, kāpēc es mācos, kam to vajag, ko ar sakrātajām zināšanām un prasmēm pēc skolas absolvēšanas varētu iesākt. Vai tas, ko jaunietis strādās, pašam patiks vai drīzāk vecākiem?

Nodarbība bija vērtīga - rosināja pašus domāt, izrauties no skolas vides un ieklausīties speciālistes viedoklī. Pēc nodarbības motivētajiem skolēniem bija arī individuāli jautājumi.

Daiga Pabērza

FOTO:

kjd2kjd3

 

"Kas es varu būt?”

(pasākuma nosaukums)

13.12.2017. plkst. 11.00-14.00

(datums, laiks)

Mazzalves pamatskola

(pasākuma norises vieta)

Pieredzējušas diplomētas karjeras speciālistes, personības izaugsmes treneres, kouča Jolantas Priedes Mērķis un uzdevumi: apgūt prasmes un iemaņas izzināt sevi kā personību un atbilstošai tai izvirzīt savus karjeras mērķus.

Dalībnieki: Mērķis un uzdevumi: apgūt prasmes un iemaņas izzināt sevi kā personību un atbilstošai tai izvirzīt savus karjeras mērķus.

Atbildīgais par pasākumu: pedagogs-karjeras konsultants Rita Trukša

PROGRAMMA

 (pasākumā paredzēto aktivitāšu uzskaitījums un katras aktivitātes īss apraksts) Kas es varu būt?”

(pasākuma nosaukums)

13.12.2017. plkst. 11.00-14.00

(datums, laiks)

Mazzalves pamatskola

(pasākuma norises vieta)

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: apgūt prasmes un iemaņas izzināt sevi kā personību un atbilstošai tai izvirzīt savus karjeras mērķus.

Dalībnieki: 1.-3.klases(25 skolēni) un 7.-9.klases (33 skolēni)

Atbildīgais par pasākumu: pedagogs-karjeras konsultants Rita Trukša

PROGRAMMA

(pasākumā paredzēto aktivitāšu uzskaitījums un katras aktivitātes īss apraksts)Pieredzējušas diplomētas karjeras speciālistes, personības izaugsmes treneres, kouča Jolantas Priedes vadītas 3 nodarbības 1.-3. klasei un 7.- 9.klasei.

Atbilstoši skolēnu vecumposmiem skolēni apgūs sevis izzināšanas un pašnovērtēšanas prasmes, kas ļoti vajadzīgas pareizu karjeras mērķu izvirzīšanā.

Mazāko klašu skolēni sarunu un lomu spēļu veidā tiks rosināti domāt par savu skolas mācību saistību ar nākotnes darba zināšanām un prasmēm. Gūs ieskatu profesijās un tām nepieciešamajām prasmēm. Tiks rosināti iesaistīties, izteikties, izzināt sevi..

Vecāko klašu skolēni diskusiju veidā tiks rosināti sevi iedrošināt saskatīt iespējamo dzīves virzienu, kā arī saskatīt izeju no ierastās vides. Ar lektores piedāvātajiem vizuālajiem materiāliem gūs ziņas par pašreizējā darba tirgus prasībām. Kā neapmulst darba tirgū, cik dažādas ir nākotnes iespējas un kuras no jomām perspektīvākas? Cik nozīmīgas sev interesējošā amata apguvē ir skolā gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas?

vadītas 3 nodarbības 1.-3. klasei un 7.- 9.klasei.

Atbilstoši skolēnu vecumposmiem skolēni apgūs sevis izzināšanas un pašnovērtēšanas prasmes, kas ļoti vajadzīgas pareizu karjeras mērķu izvirzīšanā.

Mazāko klašu skolēni sarunu un lomu spēļu veidā tiks rosināti domāt par savu skolas mācību saistību ar nākotnes darba zināšanām un prasmēm. Gūs ieskatu profesijās un tām nepieciešamajām prasmēm. Tiks rosināti iesaistīties, izteikties, izzināt sevi..

Vecāko klašu skolēni diskusiju veidā tiks rosināti sevi iedrošināt saskatīt iespējamo dzīves virzienu, kā arī saskatīt izeju no ierastās vides. Ar lektores piedāvātajiem vizuālajiem materiāliem gūs ziņas par pašreizējā darba tirgus prasībām. Kā neapmulst darba tirgū, cik dažādas ir nākotnes iespējas un kuras no jomām perspektīvākas? Cik nozīmīgas sev interesējošā amata apguvē ir skolā gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas?

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 31 decembris 2017 15:16