Skolotājiem
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes Drukāt E-pasts

Pielikums VISC 2016.gada 19.augusta rīkojumam Nr. 1-03/147 (ar grozījumiem)

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

30.01.

27.03.

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

16.01.

03.03.

Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programmu)

7.–8.

21.10.

24.11.–I kārta
19.01.–II kārta

Vācu valoda

10.–12.

23.11.

28.01.–I kārta
24.02.–II kārta

Franču valoda

5.–12.

11.01.

04.03.

Filozofija

11.–12.

24.01.

07.03.

Matemātika

9.–12.

03.02.

09.–10.03.

Fizika

9.–12.

20.01.

06.–07.04.

Ķīmija

9.–12.

07.02.

22.–24.03.

Bioloģija

9.–12.

25.11.

25.–27.01.

Ģeogrāfija

10.–12.

22.02.

11.–12.04.

Ekonomika

10.–12.

01.02.

02.03.

Informātika (programmēšana)

8.–12.

17.01.

30.–31.03.

Vēsture

9.

13.01.

10.04.

Vēsture

12.

13.01.

21.02.

 
Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde

Olimpiādes norises laiks

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2017. gada 17. februārī

Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2017. gada 27. februārī