Kompetenču pieeja mācību saturā

Aug
21

Projekta “Skola2030” konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var […]

DETAIL
Apr
30

Pirmsskolā aizvadīts pirmais gads, apgūstot kompetencēs balstītu izglītības saturu

Šajā mācību gadā visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs tika apgūts jaunais izglītības saturs. Mazzalves pamatskolā pirmsskolas izglītības programmu šajā mācību gadā realizējam bērniem no pusotra gada vecuma. Darbojās 3 grupiņas, kurās 36 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu. Šogad galvenais akcents tika likts uz bērnu izziņas interešu, pašvadīšanas un pētnieciskās darbības attīstīšanu. Bērni katru dienu devās […]

DETAIL
Feb
21

Skaļās lasīšanas konkurss Mazzalves skolā

21. februāris ir Dzimtās valodas diena. Mazzalves pamatskolā šajā dienā notika ,,Skaļās lasīšanas” konkurss. Skolēniem, kuri vēlējās un kuriem bija drosme, tika dota iespēja piedalīties šajā pasākumā un no izvēlētās grāmatas 3 minūtēs izlasīt kādu fragmentu auditorijas priekšā. Dažiem skolēniem, kā skatītāji pēc tam minēja, esot bijusi laba  izdevība parādīt sevi no citas puses, parādot […]

DETAIL
Nov
28

Kompetenču pieeja mācību satura apguvē tiek īstenota

Mazzalves pamatskolas skolotāji, darbojoties ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā pilotskolas skolotāji , ievieš skolas ikdienā dažādus pozitīvus jauninājumus, kas padara skolēniem saistošāku un jēgpilnāku mācību procesu. Stundās daudz tiek izmantotas pētnieciskā darba metodes, skolēni dara daudz praktisku lietu, veic novērojumus arī ārpus klases telpām – skolas pagalmā, pie skolas esošajā parkā, skolas gaiteņos, […]

DETAIL
Okt
21

Mazzalves pamatskolā aprobē jauno pieeju mācību saturā

Mazzalves pamatskola ir starp tām 100 Latvijas pilotskolām, kuras aprobē jauno pieeju mācību satura apguvē ESF projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr.8.3.1.1/16/I/002).  Jau pirms  pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā […]

DETAIL

Kontakti

Mazzalves pamatskola

Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, Latvija

  • Administrācija +371 65175239
  • Administrācija +371 26469696
  • Skolotāju istaba +371 65175137
  • Ēdnīca  +371 65175118
  • Fakss  +371 65175117
  • E-pasts  mazzalves.pamatskola[et]gmail.com
  • Interneta saite   www.mazzalve.com

SAZINIES AR MUMS
TOP