Aivars Miezītis

Skolas direktors

Maija Gabuža

 • Pirmsskolas izglītības skolotāja 1,5-4.gad. bērnu grupā
 • Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Baiba Dambrāne

 • Pirmsskolas izglītības skolotāja 1,5-4.gad. bērnu grupā

Inga Lapiņa

 • Skolotāja palīgs 1,5-4.gad. pirmsskolas bērnu grupā

Aija Dārziņa

 • Pirmsskolas izglītības skolotāja 5-6.gad. bērnu grupā

Iveta Krasovska

 • Skolotāja palīgs 5-6.gad. pirmsskolas bērnu grupā

Agita Sirsniņa

 • Sākumskolas izglītības skolotāja
 • Logopēds

Anda Freimane

 • Sākumskolas izglītības, soc.zin., bioloģijas, dabaszinību skolotāja

Kaspars Baltacis

 • Informātika, mājturība un tehnoloģijas skolotājs

Silvija Ivanova

 • Matemātikas skolotāja

Silvija Lisovska

 • Latv.val., literatūras skolotāja, pag.d.gr. skolotāja

Sandra Lozina

 • Angļu val., ģeogrāfijas skolotāja

Astra Vinovska

 • Pedagoga palīgs (ESF projekts “PuMPuRS” fin.)

Vita Zeltiņa

 • Sākumskolas izglītības, vizuālās mākslas skolotāja

Marika Cielava

 • Mūzika skolotāja, VMS pedagogs

Daiga Pabērza

 • Latv.val., literatūras, mājt. un tehnoloģijas skolotāja, bibliotekāre

Ludmila Roze

 • Bioloģijas, fizikas, ķīmijas, krievu val. skolotāja

Agris Sakne

 • Sporta skolotājs, pag.d.gr. skolotājs

Madara Zeltiņa

 • Pag.d.gr. skolotāja (pašvaldības fin.)

Kristīne Kristere

 • Izglītības psihologs (Neretas novada pašvaldības fin.)