Projekts “Tu neesi viens”

Projekts “Latvijas skolas soma”

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (nr.8.3.5.0/16/I/001)

Projekts “Dzīvo vesels Neretas novadā” (nr. 9.2.4.2./16/I/034)

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr.8.3.2.2./16/I/001)

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr. 8.3.1.1./16/I/002)

Projekts “Neretas novads- mūsu mājas”

Projekts “Erasmus+”

Projekts “Pumpurs”