Skolas padome 2019./2020.m.g.

 • Līva Drevinska – 1-4 gad.bērnu vecāku pārstāve
 • Lelde Lisovska – 5-gad.bērnu vecāku pārstāve
 • Inga Lapiņa – 6-gad.bērnu vecāku pārstāve
 • Guna Baltace- 1.klases bērnu vecāku pārstāve, skolas padomes priekšsēdētāja
 • Agnese Dubinska – 2.klases bērnu vecāku pārstāve
 • Solveiga Koklevska – 3.klases bērnu ve4cāku pārstāve
 • Arnis Baltacis – 4.klases bērnu vecāku pārstāvis
 • Violeta Šturinhbere – 5.klases bērnu vecāku pārstāve
 • Guntis Bubins – 6.klases bērnu vecāku pārstāvis
 • Silvija Zariņa – 7.klases bērnu vecāku pārstāve
 • Santa Dobrovoļska – 8.klases bērnu vecāku pārstāve
 • Mārīte Griķe – 9.klases bērnu vecāku pārstāve
 • Aivars Miezītis – skolas direktors
 • Žanna Miezīte – direktora vietniece
 • Vita Zeltiņa – skolotāju pārstāve
 • Daiga Pabērza – skolotāju pārstāve
 • Zanda Zariņa – skolēnu pārstāve
 • Zeltīte Odiņa – pašvaldības pārstāve