Skolas padome 2019./2020.m.g.

 • Guna Baltace – 1-4gad.bērnu vecāku pārstāve, skolas padomes priekšsēdētāja
 • Evelīna Jaudzema – 5-gad.bērnu vecāku pārstāve,
 • Lelde Lisovska– 6-gad.bērnu vecāku pārstāve, skolas padomes līdzpriekšsēdētāja,
 • Inga Lapiņa – 1.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Inna Turoka – 2.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Zigmārs Dubinskis – 3.klases bērnu vecāku pārstāvis,
 • Danute Pauniņa – 4.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Sarmīte Kučinska– 5.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Violeta Šturinhbere – 6.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Guntis Bubins– 7.klases bērnu vecāku pārstāvis,
 • Silvija Zariņa– 8.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Santa Dobrovoļska – 9.klases bērnu vecāku pārstāve,
 • Aivars Miezītis – skolas direktors,
 • Vita Zeltiņa – skolotāju pārstāve,
 • Daiga Pabērza – skolotāju pārstāve,
 • Zanda Zariņa – skolēnu pārstāve,
 • Zeltīte Odiņa – pašvaldības pārstāve.